Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu Mohito

 

1. Rozsah všeobecných obchodních podmínek, kontaktní údaje

1.1. Rozsah všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na smluvní vztahy mezi společností LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9 – Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, identifikační číslo 266 98 714 (dále jen „Prodávající“) a Zákazníkem*, a to ve verzi platné v době provedení objednávky v internetovém obchodu www.mohito.com/cz/cz (dále také „e-shop“).

Odlišné nebo alternativní smluvní podmínky navržené ze strany Zákazníka nebudou akceptovány, ledaže Prodávající s nimi výslovně projeví písemný souhlas.

* Pro zjednodušení textace těchto VOP bude pojem Zákazník používán pro mužský i ženský rod. Pro odstranění pochybností se uvádí, že tyto VOP jsou platné pro zákazníky muže i ženy.

1.2. Kontaktní údaje:

Pro kontakt a komunikaci s námi můžete použít následující prostředky:

-          prostřednictvím poštovních služeb na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 190 00

-          prostřednictvím telefonu na lince zákaznické podpory: +420 296 330 712 (Cena hovoru dle ceníku operátora)

-          prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: support.cz@mohito.com

-          prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na naší webové stránce.

 

2. Obecné podmínky pro používání internetovém obchodu

2.1. Nakupovat prostřednictvím internetového obchodu mohou pouze osoby starší 18 let.

2.2. Osoby, které nedosáhly věku 18 let, mohou nakupovat prostřednictvím internetového obchodu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.3. Zákazník je považován za spotřebitele, pokud při objednávání zboží a služeb jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Naopak za podnikatele se považuje jakékoliv společenství (partnerství) nebo jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti.

2.4. Zboží se prodává pouze v množství odpovídajícím osobní spotřebě.

2.5. Internetový obchod Prodávajícího představuje pouze katalog zboží. Umístění zboží na webové stránce internetového obchodu tak nezakládá nabídku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Umístěním zboží v internetovém obchodu Prodávající pouze vyzývá Zákazníka, aby provedl objednávku na zobrazené zboží a uzavřel příslušnou kupní smlouvu (dále jen „Objednávka“).

2.6. Smluvním jazykem při uzavírání smlouvy je čeština. 

 

3.  Zpracování osobních údajů

3.1. Všechny informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na naší webové stránce v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

 

4. Objednávky

4.1. Objednávky zboží se provádějí prostřednictvím internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.mohito.com/cz/cz.

4.2. Zboží v internetovém obchodu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem o vlastnostech zboží, jeho velikosti, barevných kombinacích a použitých materiálech.

4.3. Při provádění objednávky provede Zákazník výběr konkrétního druhu zboží, jeho velikosti, barvu, případně další nezbytné parametry a množství objednávaného zboží.

 

5. Jak nakoupit v internetovém obchodu

5.1. Vybranou položku z katalogu zboží vložte do nákupního košíku kliknutím na ikonu „Přidat do košíku“. Tímto se vaše objednávka ještě nestává závaznou.

5.2. Všechny položky, které jsou umístěné do nákupního košíku, mohou být souhrnně zobrazeny kliknutím na ikonu „Nákupní košík“, která je dostupná v horní části webové stránky. Na tomto místě můžete rovněž odebrat položky nebo změnit počet objednávaných položek.

5.3. Pokud chcete provést nákup položek vložených do nákupního košíku, klikněte na ikonu „Objednat a zaplatit“.

5.4. K dokončení nákupu je nezbytné provést registraci v našem internetovém obchodu. Po provedení registrace se vám zobrazí další možnosti, např. shrnutí objednávky, uložené doručovací adresy a historie objednávek. Zaručujete, že všechny údaje uvedené v registraci a objednávce jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.

5.5. Posléze si vyberte preferovaný způsob dodání zboží, uveďte doručovací adresu (přímo k vám domů, na zvolenou adresu v rámci České republiky jako adresu doručení nebo na vybranou prodejnu Mohito) a doplňte platební údaje.

5.6. Následně vyberte požadovanou platební metodu. V internetovém obchodu je možné použít následující platební metody: platební služby PayPal,PayU, Google Pay, Twisto nebo platba na dobírku (pouze v případě doručení kurýrem na vaši adresu).

5.7. Po výběru platební metody následuje výběr způsobu dodání zboží a určení doručovací adresy. Po provedení výběru těchto parametrů můžete dále pokračovat v nákupu nebo si nechat znovu zobrazit souhrn objednávky.

5.8. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Kliknutím na ikonu „Koupit“ (případně „Objednat a zaplatit“) podáváte závaznou objednávku položek umístěných v nákupním košíku. Kliknutím na ikonu „Koupit“ (případně „Objednat a zaplatit“) můžete vyjádřit souhlas s těmito VOP a zároveň tímto potvrzujete, že jste se s těmito VOP před odesláním objednávky seznámili. Tímto postupem je akceptace VOP zahrnuta do vaší objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Objednávku lze zrušit do 15 minut od jejího odeslání. Odeslanou objednávku můžete zrušit kliknutím na ikonu „Zrušit objednávku“.

Pokud si přejete změnit svou objednávku, musíte původní objednávku zrušit a absolvovat znovu objednávkový proces.

5.9. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy, které je popsáno v čl. 11 těchto VOP. Toto právo zůstává předchozím ustanovením bodu 5.8. nedotčeno.

5.10. Až do okamžiku odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „Koupit” (případně „Objednat a zaplatit”) máte kdykoliv možnost ukončit objednávkový proces. Chcete-li tak učinit, postačí se zdržet dalších kroků a opustit stránku, kde se objednávka provádí, případně můžete kliknout na ikonu, která vás vrátí na předchozí stránku, nebo kliknout na jakýkoliv produkt na webové stránce www.mohito.com/cz/cz nebo přejít na libovolnou webovou stránku. Objednávka, která není v posledním kroku odeslána, nebude postoupena k vyřízení.

5.11. Po přijetí objednávky Prodávajícím vám bude zaslána e-mailová zpráva s potvrzením o přijetí objednávky, ve které budou znovu uvedeny detaily vaší objednávky. Přijetím objednávky Prodávajícím však ještě není kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva je uzavřena až tehdy, když vám bude e-mailovou zprávou doručeno potvrzení o odeslání zboží.

5.12. Za účelem vyjasnění otázek ohledně objednávky nebo doručení vás můžeme kontaktovat telefonicky (pokud jste nám poskytli své telefonní číslo) nebo elektronicky e-mailovou zprávou. Telefonní čísla a e-mailové adresy jsou použity pouze v souvislosti se zpracováním objednávek a dodání zboží a nejsou použity k propagačním a reklamním účelům, ledaže nám poskytnete svůj výslovný souhlas i k těmto účelům.

5.13. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s pravidly uvedenými na webové stránce https://www.mohito.com/cz/cz/withdrawal. Odkaz na pravidla pro odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy vám budou zaslány současně s potvrzením o přijetí objednávky elektronicky na vaši e-mailovou adresu. Vedle toho je právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu popsáno v těchto VOP v čl. 11.

 

6. Kupní cena

6.1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodu jsou uvedeny v CZK včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Uvedená cena nezahrnuje náklady na dodání zboží, které se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a platební metody. Tyto náklady budou dodatečně přičteny ke kupní ceně. Konečná cena, včetně nákladů na dodání zboží a DPH v zákonné výši, bude zobrazena na konci objednávkového procesu před odesláním objednávky.

6.2. Cena uvedená na konci objednávkového procesu je cenou konečnou. Prodávající a Zákazník jsou touto cenou vázáni. Později nebude tato cena měněna, a to ani v případě, že v internetovém obchodu dojde ze strany Prodávajícího k úpravě kupní ceny za zboží nebo proběhne reklamní slevová akce.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, přidávat nové druhy zboží, pořádat a rušit speciální slevové akce, a to vše v souladu s občanským zákoníkem a s dalšími souvisejícími právními předpisy.

6.4  V případě, že prodávající prodává některé zboží ve slevové akci je nejnižší cena zboží (před poskytnutím slevy), za kterou ji prodávající prodával a nabízel (a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo (b) od okamžiku, kdy začal zboží nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo (c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšoval-li prodávající slevu z ceny zboží postupně, zobrazena na kartě zboží jako cena přeškrtnutá,

 

7. Dostupnost zboží

Všechny druhy zboží nabízené v internetovém obchodu jsou skladem u Prodávajícího. Ve výjimečných případech, např. když velký počet Zákazníků objedná stejný produkt zároveň, nemusí být produkt dostupný. V takovém případě budete bezodkladně informováni, že zboží je nedostupné a objednávka nemůže být vyřízena. Vzhledem k tomu nebude kupní smlouva uzavřena. Objednané zboží vám může být dodáno, pouze dokud se nevyčerpají zásoby daného druhu zboží.

Aktuálně nedostupné velikosti jsou na stránce produktu zřetelně označeny jinou barvou, než je barva použitá pro dostupné velikosti.

V případě, že vámi požadovaná velikost není skladem, můžete se přihlásit k odběru oznámení o dostupnosti zboží. Jakmile bude předmětný produkt dostupný, zašleme vám oznámení o naskladnění zboží. K využití této služby je požadován váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu vaší e-mailové adresy. Tento souhlas můžete odvolat použitím odkazu v doručeném oznámení nebo zasláním e-mailové zprávy na následující e-mailovou adresu: support.cz@mohito.com.

 

8. Dodací podmínky

8.1. Objednané zboží je Prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

8.2. Vedle způsobu dodání na vámi určenou adresu, si můžete zboží rovněž osobně vyzvednout ve vybrané prodejně Mohito (služba „Klikni & Vyzvedni“).

8.3. Pokud je vybrána služba „Klikni & Vyzvedni“, můžete si vyzvednout svou zásilku na vybrané prodejně Mohito v její provozní době. Při výběru tohoto způsobu dodání jste povinni zadat své telefonní číslo, neboť na toto číslo vám bude zaslána zpráva o doručení zásilky na danou prodejnu. Zároveň bude vaše telefonní číslo společně se jménem a příjmením použito pro identifikaci Zákazníka na prodejně. Zásilka bude připravena k osobnímu převzetí po dobu 5 dnů od jejího doručení na prodejnu. Po uplynutí této doby bude zásilka zaslána zpět do internetového obchodu. Při výběru způsobu dodání „Klikni & Vyzvedni“ nejsou Zákazníkovi účtovány žádné náklady.

8.4. Dodací doba činí obvykle 2 – 4 pracovní dny. Zásilky jsou odesílány v pracovní dny od pondělí do pátku, tzn. že pro účely výpočtu dodací doby se nepřihlíží k víkendovým dnům a svátkům. Doba dodání počíná dnem doručení potvrzení o odeslání zásilky. Pokud není některý z objednaných produktů dostupný nebo zásilka nemůže být odeslána z jiného důvodu, budeme vás neprodleně o této skutečnosti informovat.

 

9. Platební podmínky

Máte k dispozici následující platební metody: platební služby PayPal, PayU, Google Pay, Twisto a platba na dobírku (pouze v případě doručení kurýrem na vaši adresu).

Pokud zvolíte službu PayPal jako platební metodu, budete automaticky přesměrováni na webovou stránku společnosti PayPal. V případě výběru ostatních platebních metod budete automaticky přesměrováni na webovou stránku poskytovatele platebních služeb PayU.

Pokud si vyberete online platbu (PayPal, PayU), zajistíme odeslání zásilky ihned, jakmile obdržíme celou částku kupní ceny. Až poté začíná plynout výše uvedená dodací doba.

Upozornění: Svým Zákazníkům nikdy nezasíláme oznámení o tom, že bankovní účet pro platby byl změněn a je vyžadován bezhotovostní bankovní převod. Pokud obdržíte zprávu tohoto charakteru, prosíme o ignorování a neprovádění žádných plateb. V takovém případě nám přepošlete obdržené oznámení na následující e-mailovou adresu: support.cz@mohito.com.

 

10. Náklady na dopravu

Objednané zboží je dodáváno výhradně na území České republiky.

Celkové náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dodání a činí:

-          119 CZK při dopravě kurýrem na vámi určenou doručovací adresu,

-         149 CZK při dopravě kurýrem a platbou na dobírku,

-         119 CZK při dopravě přes službu Zásilkovna – možnost objednání přes Zásilkovnu je možné pouze pro objednávky s maximálním počtem 7 kusů

-         119 CZK při dopravě přes službu GLS ParcelShopy – možnost objednání přes GLS ParcelShopy je možné pouze pro objednávky s maximálním počtem 7 kusů

-          za doručení na některou z prodejen Mohito (služba Klikni & Vyzvedni) a u objednávek, jejichž hodnota převyšuje částku 1200 CZK, nejsou dodatečně účtovány žádné náklady na dopravu.

 

11. Pravidla týkající se práva na odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů, tzn. právo na odstoupení od smlouvy zaniká uplynutím 14 dnů ode dne, kdy jste si vy osobně nebo třetí osoba vámi určená (vyjma kurýra) vyzvedla zásilku objednaného zboží. Pokud chcete odstoupit od smlouvy, informujte nás o svém rozhodnutí (např. ve formě dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), a to:

-          písemně na adresu LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 19000,

-          telefonicky na čísle +420 296 330 712 (Cena hovoru dle ceníku operátora) nebo

-          elektronicky na e-mailové adrese: support.cz@mohito.com

 

-         ústně nebo pisemně osobně na kterékoliv pobočce Mohito v České republice v otevírací době

Můžete rovněž využít standardizovaný formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na naší webové stránce, nicméně se nejedná o povinný způsob uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. K zachování lhůty pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud nám odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, je naší povinností vám neprodleně vrátit finanční prostředky, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které nabízíme, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy je nám doručeno vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Může se stát, že si objednáte více zboží, ale budete chtít odstoupit a vrátit jen některé kusy a ne úplně všechno. Pokud by náklady na dodání byly stejné bez ohledu na to, kolik zboží jste objednal, tak nemáte nárok na vrácení nákladů za dodání, chcete-li nám vrátit jen část objednaného zboží. Pokud by se náklady na dodání zboží zvýšily z důvodu přidání vráceného zboží do objednávky, máte nárok na takovou odpovídající část nákladů na dodání zboží (o které se zvýšila částka nákladů na dodání ohledně vráceného zboží).

Vrácení peněžních prostředků bude provedeno použitím stejného způsobu platby, který byl vámi použit při původní transakci, ledaže se s vámi domluvíme na jiném řešení. V žádném případě však po vás nebudeme požadovat úhradu nákladů spojených s vrácením peněžních prostředků. V případě, že odstoupíte osobně na kterékoliv pobočce Mohito v České republice, může vám být vrácena kupní cena zboží po domluvě s vámi i v hotovosti.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, máte povinnost nám bezodkladně zaslat zakoupené zboží zpět, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud bude zakoupené zboží odesláno na adresu sídla společnosti v poslední den této 14denní lhůty.

Dokud nám není doručeno zakoupené zboží nebo dokud nám neprokážete řádné odeslání zakoupeného zboží (podle toho, která skutečnost nastane dříve), vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení finančních prostředků.

Jako Zákazník odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, pokud snížení hodnoty je vám možno přičítat s ohledem na nevhodný způsob manipulace se zbožím. Jako Zákazník jste povinen nám uhradit částku odpovídající snížení hodnoty zboží.

11.3. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, prosím vyplňte formulář v následujícím znění a zašlete nám jej poštovní zásilkou nebo e-mailem.

-          poštovní zásilkou na adresu: LPP Czech Republic, s.r.o., Praha 9 – Prosek, Prosecká 855/68, PSČ 19000,

-          elektronicky na e-mailovou adresu: support.cz@mohito.com

 

– Tímto Vám oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy ve vztahu k následujícímu zboží/ve vztahu k následujícím službám: ___________

– Objednáno dne_________ (*)/Doručeno dne ____________(*)

– Jméno a příjmení:

– Adresa:

– Podpis zákazníka (pouze v případě použití písemné podoby formuláře):

– Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

12. Právo vrátit zakoupené zboží

Vedle zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy vám garantujeme navíc právo vrátit zakoupené zboží do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Díky této možnosti můžete ukončit smlouvu i po uplynutí 14 dnů pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 11). Je ovšem nezbytné, abyste nám zakoupené zboží zaslali zpět do 30 dnů od převzetí zboží (tato lhůta začíná běžet dnem, kdy jste si zboží převzali na prodejně nebo vám bylo doručeno na vámi uvedenou adresu).

K zachování lhůty je dostačující, pokud nám v poslední den předmětné lhůty odešlete zakoupené zboží nebo vyplníte a zašlete nám formulář o vrácení zboží, který je dostupný na naší webové stránce.

Toto právo na vrácení zboží je však možné uplatnit pouze za podmínky, že zboží je vráceno v původním stavu, nepoškozené a v původním obalu. Vrácené zboží smí být použito pouze k prohlédnutí a vyzkoušení.

K uplatnění práva na vrácení zakoupeného zboží můžete využít online formulář na naší webové stránce. Pokud vyplníte online formulář pro vrácení zboží, bude na náklady Prodávajícího zajištěn kurýr, který vrácené zboží od vás vyzvedne. Jste ovšem povinni připravit zboží k přepravě. Zakoupené zboží můžete vrátit i bez vyplnění online formuláře, avšak v takovém případě musíte zajistit vrácení zboží na vlastní náklady (zejm. náklady na zaslání zboží zpět Prodávajícímu).

Přijaté finanční prostředky vám budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba za zakoupené zboží. Pokud jste při původní transakci využili platební službu PayPal, budou vám finanční prostředky vráceny na bankovní účet propojený s vaším PayPal účtem. V případě, že vrátíte zakoupené zboží osobně na kterékoliv pobočce Mohito v České republice, může vám být vrácena kupní cena zboží po domluvě s vámi i v hotovosti.

Může se stát, že si objednáte více zboží, ale budete chtít vrátit jen některé kusy a ne úplně všechno. Pokud by náklady na dodání byly stejné bez ohledu na to, kolik zboží jste objednal, tak nemáte nárok na vrácení nákladů za dodání, chcete-li nám vrátit jen část objednaného zboží. Pokud by se náklady na dodání zboží zvýšily z důvodu přidání vráceného zboží do objednávky, máte nárok na takovou odpovídající část nákladů na dodání zboží (o které se zvýšila částka nákladů na dodání ohledně vráceného zboží).

Je vhodné poznamenat, že tímto právem na vrácení zakoupeného zboží není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy. Tato práva lze uplatňovat zcela nezávisle na sobě. Právo na vrácení zakoupeného zboží nemá žádným způsobem vliv na práva ze záruky za jakost.

Další informace ohledně vrácení zakoupeného zboží lze nalézt po přihlášení do sekce „Můj účet“ pod záložkou „Moje objednávky“. Online formulář pro uplatnění práva na vrácení zboží je pak dostupný pod záložkou „Vrácení a výměny“.

Plavky nelze vrátit v kamenných prodejnách.

 

13. Záruka

13.1. Na zboží zakoupené v internetovém obchodu se vztahuje zákonná odpovědnost prodávajícího za vady zboží v délce do dvou let ode dne převzetí zboží. Jakýkoliv produkt zakoupený v internetovém obchodu prodávajícího může být reklamován v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o odpovědnosti za vady a záruce za jakost obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Při uplatnění reklamace můžete požadovat výměnu zboží za nové nebo odstranění vady. Pokud odstranění vady bude spojeno s nepřiměřenými náklady, vyhrazujeme si právo vám dodat nové zboží. Práva ze záruky je možné uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží.

V případě, že se na zboží vyskytne vada, můžete zboží reklamovat a požadovat:

a)    výměnu za nové zboží (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

b)    opravu zboží (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

c)    přiměřenou slevu z kupní ceny (u podstatného i nepodstatného porušení smlouvy),

d)    odstoupení od smlouvy (pouze u podstatného porušení smlouvy).

Odstoupit od smlouvy můžete: (a) pokud má zboží podstatnou vadu, nebo (b) pokud nemůžete věc užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, (c) při větším počtu vad.

Reklamaci přijmeme v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, přičemž jsme povinni vydat spotřebitele písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a vy máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a)       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,

b)       je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)       je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Vadou zboží však není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Právo z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace máš právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13.2. Při uplatnění reklamace vás žádáme o poskytnutí následujících údajů: číslo objednávky, vaše jméno a příjmení a stručný popis vad, kvůli kterým uplatňujete reklamaci. Online formulář k uplatnění reklamace nám můžete zaslat poštou nebo elektronicky na e-mail support.cz@mohito.com. Reklamované zboží nám zašlete na následující adresu:LPP – GLS CZ, Průmyslová 1, 586 01, Jihlava. Reklamovat zboží lze i osobně na kterékoliv pobočce Mohito v České republice.

K zaslání reklamovaného zboží můžete použít online formulář v zákaznickém účtu v záložce „Moje objednávky“ a k vyzvednutí reklamované zboží využít službu GLS. V takovém případě jsou náklady na vyzvednutí a doručení zboží hrazeny z naší strany. V ostatních případech je povinen nést náklady na doručení reklamovaného zboží Zákazník.

13.3. Ke každému zakoupenému zboží je přikládáno potvrzení o nákupu zasílané elektronicky. Klient má také možnost stažení faktury v záložce Klienta. LPP neodpovídá za poskytnutí chybných údajů klientem.

13.4 V případě, že reklamujete zakoupené zboží osobně na kterékoliv pobočce Mohito v České republice, může vám být v důsledku oprávněného odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy vrácena kupní cena zboží po domluvě s vámi i v hotovosti.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem (který vůči Prodávajícímu vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – tj. spotřebitel) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

14.2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

15. Výhrada vlastnického práva

Prodávající si vyhrazuje k objednanému zboží vlastnické právo, dokud nebude Zákazníkem uhrazena kupní cena v plné výši.

 

16. Autorská práva

Obsah této webové stránky, včetně obrázků, videí a textů, je chráněn autorskými právy. Užití obrázků, videí nebo textů je povoleno pouze pro soukromé účely, přičemž jakékoliv další použití je bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího zakázáno.

 

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17.1. Na smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem se použijí právní předpisy platné v České republice, vyjma Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Tato volba práva se použije pouze v takovém rozsahu, aby spotřebitel nebyl zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu (od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva použila) státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště v době provedení objednávky v internetovém obchodu.

17.2. V případě smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem (tj. jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti), budou všechny spory vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Zákazníkem řešeny u příslušného soudu České republiky podle sídla Prodávajícího.

 

18. Změna VOP

Prodávající je oprávněn jednostranně provádět změny těchto VOP, je-li to nezbytné za účelem uvedení VOP do souladu se změnami právních nebo technických předpisů. O provedených úpravách budou Zákazníci informováni, a to zveřejněním změněného znění VOP. Změna VOP se stává součástí uzavřené smlouvy, pokud Zákazník nepodá písemnou námitku proti změně do 6 týdnů od doručení oznámení o tom, že změny byly implementovány do smluvních vztahů Prodávajícího.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správcem Vašich osobních údajů je: LPP Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 190 00 Praha 9 DIČCZ26698714 (KRS) Městský soud v Praze oddíl C, vložka 88159;

2. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: dataprivacy@lpp.com nebo korespondenčně na výše uvedenou adresu;

3. Ohledně vašich osobních údajů kontaktujte prosím support.cz@mohito.com;

4. Vaše údaje budou zpracovány na základě vašeho výslovného souhlasu za účelem zasílání obchodních informací (newsletter) o aktuálních akcích, produktových novinkách a službách souvisejících se značkami vlastněnými LPP (Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp);

5. Osobní údaje budou zpracovány, dokud neodvoláte svůj souhlas s odběrem newsletteru;

6. Souhlasy můžete spravovat v sekci „Můj účet“, pokud jste registrovaným uživatelem našeho internetového obchodu.