Koliko dugo traje razmatranje žalbe?

Razmotrit ćemo žalbu o potraživanju u roku od 14 dana od primitka paketa (također ako je reklamacija bila napravljena u lokalnoj trgovini).

Vaši osobni podaci
s nama je sigurno