Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby czuli się oni bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 Definicje:

 • Serwis sklep on-line prowadzony pod adresem www.mohito.com/pl/pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie
 • LPP – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778 (dalej: „LPP”), kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898

Administratorem danych jest:

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778, kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898

LPP wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk,

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com.

 

Cel przetwarzania

 • LPP przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu i utrzymywania konta Użytkownika w Serwisie, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie,
- zawarcia umowy,
- dokonania rozliczeń,
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
- korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),

- kontaktu z Użytkownikiem bądź potencjalnym Użytkownikiem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 • Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas LPP przetwarza jego dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych, dotyczących np. aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży (Newsletter).

 

Rodzaj danych

LPP przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. założenia konta Użytkownika w Serwisie:
- imię i nazwisko
- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
- imię i nazwisko
- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan)
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- data urodzenia
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. Dane przetwarzane na stronach www

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes LPP lub podmiotów trzecich, LPP jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników (na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Takie dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP urządzenia Użytkownika, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji LPP zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków, np. obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili może żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie.
 2. W każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zarówno w części, w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Serwisie.
 3. Może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. W każdej chwili może zażądać poprawy bądź sprostowania jego danych osobowych. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie, używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: MOJE DANE.
 5. Może zażądać przekazania posiadanych przez nas jego danych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej, po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 6. W każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Mamy obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych, np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku dokonania zakupów w Serwisie jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

 

 

 

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez czas istnienia jego konta Użytkownika w Serwisie.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi nagrywamy wszystkie rozmowy z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nagrania przechowujemy przez okres 2 lat.

Dodatkowo, archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.

Po usunięciu konta w naszych systemach pozostaną dane dotyczące zawartych przez Użytkownika transakcji w Serwisie, gdyż jest to nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać dane Użytkownika przez czas wygaśnięcia jego roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, np. rękojmi.

 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: support.pl@mohito.com
 2. Telefonicznie: 58 353 64 64
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. Listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

 

Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych

LPP powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z LPP, a także spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej LPP, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. operatorowi magazynu w celu przygotowania zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki czy operatorowi w salonach stacjonarnych w celu wydawania zamówionych towarów, obsługi procesu związanego ze zwrotem towaru czy reklamacjami.

LPP będzie przekazywało dane osobowe podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartej umowy, np. firmom kurierskim bądź operatorom płatności, które to podmioty z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami.

Listę zaufanych partnerów, którym LPP przekazuje bądź powierza dane osobowe można znaleźć TUTAJ.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe osób (adres email), które zapisały się do naszego Newslettera będą powierzane do przetwarzania podmiotom wysyłającym na zlecenie LPP informacje handlowe pochodzące wyłącznie od LPP.

Kontakt z nami

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, nagrywane są wszystkie rozmowy z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nagrania przechowujemy przez okres dwóch lat.

Dodatkowo archiwizujemy zgłoszenia i korespondencję poprzez wiadomości e-mail przez okres dwóch lat.


Przekazywanie danych poza EOG

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

 

Informacje Handlowe – Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania naszego Newslettera poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, co stanowi o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od LPP – drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. W ten sposób informujemy Użytkownika o naszych najnowszych ofertach (np. nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W celu przygotowania informacji dopasowanej do Użytkownika korzystamy z plików cookie (szerzej o plikach cookie w „Polityce cookies"). Jeżeli Użytkownik podał nam swoją datę urodzenia, możemy przygotować dla niego np. ofertę urodzinową.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, klikając w link zawarty w każdym otrzymanym Newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: support.pl@mohito.com

 

Powiadomienie o dostępności produktu

Na życzenie Użytkownika LPP przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez niego produktów. Zamówienie informacji o dostępności produktu spowoduje, że z chwilą gdy wskazany produkt będzie dostępny, Użytkownik otrzyma informację o tym na podany adres e-mail. Adres e-mail z tej subskrypcji zostanie przez nas usunięty po upływie 6 miesięcy.

 

Analiza zachowań

Poza informacjami uzyskiwanymi dzięki plikom cookies, na podstawie posiadanych przez nas danych możemy analizować historię zakupów Użytkownika, np. w celu przygotowania oferty przeznaczonej specjalnie dla niego, ale też w sytuacji, gdy np. gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów LPP.

 

 
Cookies

Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym odwiedzasz strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są przez nas używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Więcej informacji o plikach cookies TUTAJ.

 

 

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli Użytkownik odwiedza naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje te, zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Informacje dotyczące profilu Mohito w serwisach społecznościowych

LPP posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LPP. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

LPP jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile LPP. LPP, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Poprzez posiadane profile LPP gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile LPP związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, LPP ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. LPP nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony LPP posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili LPP oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom LPP może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

 

 

 

Twoje dane osobowe
są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.


Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.Mohito.com w zakładce: https://www.mohito.com/pl/pl/help-regulamin oraz https://www.Mohito.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego.


Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.