REGULAMIN PROMOCJI W APLIKACJI

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 20%, liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie 01.03-03.03.2024, z zastrzeżeniem §7.
 3. Miejscem Promocji jest aplikacja mobilna Mohito

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Mohito, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „ -20% na przecenione produkty TYLKO W APLIKACJI". Akcja promocyjna nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.
 2. Produkty promocyjne – wszystkie modele znajdujące się w ofercie aplikacji mobilnej Mohito, które oznaczone są kodem „APP20” i nie są objęte inną Akcją Promocyjną.
 3. Kod Promocyjny -  kod opublikowany w aplikacji mobilnej Mohito.
 4. Aplikacja mobilna Mohito -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: https://mohito.onelink.me/TNKQ/link.

§ 3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w aplikacji mobilnej Mohito, znajdującej się pod adresem https://mohito.onelink.me/TNKQ/link. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

§ 4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum 2 sztuk z kolekcji Mohito objętej promocją.
 3. Aby skorzystać z promocji należy wpisać Kod Promocyjny w koszyku w polu „Dodaj kod rabatowy” i zatwierdzić przez kliknięcie „Dodaj”.
 4. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej nabywając produkt z kolekcji Mohito i wpisując Kod Promocyjny zgodnie z ust. 3, obowiązany jest do zapłaty jego ceny detalicznej pomniejszonej o 20% rabatu.
 5. Brak wpisania kodu promocyjnego w koszyku oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 6. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązujących w Sklepie Internetowym Mohito.

§ 5

 1. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi.
 2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

§ 6

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta na materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie informacji w Internecie na stronie https://www.mohito.com/pl/pl/ lub aplikacji mobilnej Mohito.

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w internecie na stronie https://www.mohito.com/pl/pl/.

§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej https://www.mohito.com/pl/pl/
 3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania, naruszenia lub podejrzenia naruszenia Danych Osobowych należy kierować do Działu Obsługi Klienta Administratora Danych w jeden z następujących sposobów:

a) Wysyłając e-mail na adres: dataprivacy@lpp.com

b) listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.