Regulament fidelizare clienți VIP


Regulamentul de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP_ 30.05.2011

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 1 / 16.07.2014

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 2 / 15.12.2015

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 3 / 25.05.2018

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 4 / 10.09.2021

 

ACT ADITIONAL NR. 3 DIN 25.05.2018

LA REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE A CLIENTILOR VIP LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

 

Operatorul – compania LPP ROMANIA FASHION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 4, birourile nr. 1 si 5, sector 1, Bucuresti, care urmeaza sa urmareasca si implementeze desfasurarea Programului,

A decis amendarea prevederilor Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L. (denumit „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:

Art. I. Se modifica prevederile sectiunii 4 din Regulament denumita “PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care va avea urmatorul continut:

“4. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Prin prezentul Regulament, Operatorul se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal inclusiv, in mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Categoriile de persoane vizate

Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participantii;

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea si desfasurarea Programului de Fidelizare (consimtamantul persoanelor vizate);

b) raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Operatorului);

c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Programului de Fidelizare si acordarea privilegiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Operatorului);

d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. De asemenea, in cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Operatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Programul de Fidelizare nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca potentiale premii oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru Participanti:

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza Participantii in mod direct. Putem dezvalui datele cu caracter personal ale Participantilor catre:

• partenerii Operatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, implicati in desfasurarea si organizarea Programului si acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Programului;

• furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

• furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

• furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.;

• autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Operatorului, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor in afara statelor apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Programului vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele Participantilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata.

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

· acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

· si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

· datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

· datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

· in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

· in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

· in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

· in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact: dpo.romania@lppsa.com.

g) Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, iti vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa te vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere si de a te adresa justitiei.

h) Vom incerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica intr-un termen util. Daca, desi depunem toate eforturile, nu reusim sa te identificam, iar tu nu ne furnizezi informatii suplimentare pentru a reusi sa te identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.

i) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Art. II Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulamentului de Participare la Programul de Fidelizare a Clientilor VIP LPP Romania Fashion S.R.L., raman nemodificate.

Prezentul act aditional la Regulament a fost redactat de catre LPP ROMANIA FASHION S.R.L., cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a fost semnat sub semnatura privata.

LPP ROMANIA FASHION S.R.L.

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.