Regulament fidelizare clienți VIP


Regulamentul de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP_ 30.05.2011

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 1 / 16.07.2014

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 2 / 15.12.2015

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 3 / 25.05.2018

Modificare Regulament de participare la programul de fidelizare a clientilor VIP nr. 4 / 10.09.2021

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE

A CLIENTILOR VIP LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L.

 

Programul – actiune in desfasurare cu incepere de la data de 01.06.2011, coordonata de catre Operator (LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L.), in magazinele administrate de catre acesta, in conformitate cu care participantii la program au dreptul sa beneficieze de privilegiile mentionate in prezentele Reguli.

Operatorul – compania LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Calea Floreasca, nr. 169A, cladirea A, etaj 4, biroul 2081, sector 1, Bucuresti, care urmeaza sa urmareasca si implementeze desfasurarea Programului.

Participantul – orice persoana fizica, care a implinit la data semnarii Formularului-Contract varsta de 18 ani, are domiciliul stabil in Romania, si care a completat si semnat Formularul–Contract / Orice persoana juridica, inregistata pe teritoriul Romaniei, conform dispozitiilor legislatiei romane in vigoare.

Formular - Contract (Oferta) – oferta scrisa, prezentata  catre participantii programului, care contine informatii privind indeplinirea conditiilor pentru participarea in Program, a drepturilor si obligatiilor, pe care si le asuma participantii Programului, privilegiile si facilitatile, precum si informatia privind mecanismul modificarii Regulamentului si sistarea participarii la Program.

Punct de vanzare – Magazinele apartinand LPP Fashion Distribuitor SRL.

Card – dispozitiv care permite identificarea Participantului.

Regulile – prezentul document cu toate anexele, completarile si modificarile pe baza caruia se exercita relatiile reciproce dintre Participantii la Program si Operatorul Programului.

 

1. CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA PROGRAM

1.1.  Poate participa la Program orice persoana cu deplina capacitate de exercitiu, care, la data semnarii Formularul–Contract, a implinit 18 ani si are resedinta in Romania, conform dispozitilor legislatiei romane in vigoare.

1.2.  Participarea la Program se poate face numai prin achizitionarea de produse LPP.

1.3. Pentru a deveni Participant la Program, clientul trebuie sa primeasca in magazinele LPP sau la alte puncte de distributie un Card numerotat sau sa completeze si sa semneze Formularul-Contract. Participarea la Program incepe din momentul primirii Cardului numerotat sau din momentul completarii tuturor campurilor obligatorii din Formularul-Contract, semnarii acestuia de catre Participant si inmanarii acestuia catre reprezentantii Operatorului Programului.

1.4 Cardul si/sau Formularul-Contract pot fi gasite la toate magazinele Operatorului.

Fiecare Participant poate primi un singur Card sau poate semna un singur Formular-Contract. Daca un Participant semneaza mai multe Formulare-Contract, se considera valabil Formularul-Contract cel mai vechi semnat.

1.5. Formularul-Contract completat va fi transmis reprezentantului Operatorului. Formularul-Contract fara semnatura sau cu campuri obligatorii necompletate sau completate gresit nu va fi considerat valabil.

1.6. Participantul, din propria initiativa si in interes personal, in scopul participarii in cadrul Programului, transmite pe termen nelimitat Operatorului, respectiv LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L., acordul sau privind prelucrarea datelor prezentate si specificate de acesta pe Card sau in Formularul Contract privind datele personale, si anume: numele, prenumele / denumirea, data nasterii, adresa / sediul social, codul numeric personal / codul unic de identificare fiscala, telefonul de contact, adresa de posta electronica, numele si prenumele reprezentantului si datele de identificare a acestuia, numarul cardului, prelucrarea datelor fiind efectuata de catre Operator prin diverse metode, inclusiv (dar nu numai) prin: colectarea, sistematizarea, pastrarea, specificarea (actualizarea, modificarea), folosirea datelor prin efectuarea contactelor directe cu Participantul, utilizand mijloace de comunicatie si alte metode, repartizarea (inclusiv transmiterea catre terti pentru efectuarea de catre acestia a contactelor directe prin mijloace de comunicatie si alte metode) si, de asemenea, isi da acordul pentru transmiterea transfrontaliera a datelor personale, exclusiv in scopul promovarii marfurilor, lucrarilor si serviciilor Operatorului.

1.7 Ulterior, participantul isi poate retrage acordul privind prelucrarea datelor personale prin transmiterea unei cereri scrise in acest sens. In cazul in care Operatorul primeste cererea de retragere a acordului pentru prelucrarea datelor personale, acesta este obligat sa inceteze prelucrarea datelor personale ale Participantului in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii cererii mentionate. In acest caz, Operatorul are dreptul sa excluda Participantul din Program, fara vreo notificare prealabila si fara justificare.

1.8 Acceptand Cardul sau semnand Formularul-Contract, Participantul confirma ca datele personale prezentate in Formularul-Contract sunt corecte. In cazul in care Participantul nu a completat in mod corespunzator Cardul sau Formularul-Contract (lasa campuri necompletate, introduce informatii incorecte etc.), Cardul sau Formularul-Contract poate fi considerat nul.

1.9 Participantul isi da acordul ca LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L. sa modifice unilateral prevederile Programului, care vor fi valabile pentru Participant din momentul afisarii acestora pe site-ul www.mohito.com/ro/ro, in magazinele LPP din Romania sau pe pagina acestuia de facebook.

1.10 Participantul poate renunta la primirea mesajelor informationale prin orice canale de comunicatii, specificand acest lucru in Formularul – Contract, daca acesta a optat pentru completarea sa.

1.11. Pentru a reveni la optiunea de primire a mesajelor informationale, Participantul este obligat sa transmita Operatorului o cerere scrisa in acest sens.

2. OBLIGATIILE PARTILOR

2.1. Obligatiile Operatorului Programului

2.1.1    Sa acorde Participantului la Program un discount de 30% la toate produsele cu pret intreg ale Operatorului Programului din Romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Discount-ul de 30% din pretul intreg, nu se poate combina cu alte reduceri, promotii sau campanii de marketing in desfasurare.

2.1.2    Sa comunice Participantului modificarile prezentului Regulament cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de operarea modificarilor, prin afisarea informatiilor respective pe site-ul www.mohito.com/ro/ro, in magazinele din Romania sau pe pagina sa de facebook.

2.2. Obligatiile Participantul

2.2.1. Sa foloseasca numai el cardul de fidelitate in conformitate cu prezentul Regulament, in caz contrar, titularul cardului isi asuma intreaga responsabilitate privind orice problema care poate sa apara in legatura cu beneficiile acordate de catre Operator.

2.2.2.Sa comunice imediat Operatorului pierderea cardului in maxim 24 de ore la adresa de email office.romania@lppsa.com.

2.2.3. Sa pastreze cardul in siguranta si, in cazul deteriorarii sau pierderii acestuia, sa solicite Operatorului emiterea unui nou card, in maxim 24 de ore de la incident la adresa de email  office.romania@lppsa.com. In perioada de inlocuire a cardului, nu este posibila utilizarea discount-urilor oferite.

3. MODALITATEA DE ACORDARE A PRIVILEGIILOR CARDULUI DE FIDELITATE LPP VIP. DURATA

3.1.    Cardul de fidelitate LPP este disponibil participantilor doar in momentul achizitionarii de bunurii LPP si in schimbul completarii si acceptarii Cardului sau semnarii formularului-contract aferent programului de fidelitate LPP VIP.

3.2.    Clientul va intra pe loc in posesia Cardului sau va primi un card provizoriu, urmand ca intr-un termen de 30 – 90 de zile, sa fie notificat prin e-mail de disponibilitatea cardului nominal, card ce va putea fi ridicat din magazinul LPP unde s-a facut cererea.

3.3.    Pentru a beneficia de discount, este necesar ca, inainte de inceperea introducerii de produse in casa de marcat, participantul la Program sa prezinte card-ul catre reprezentantul Operatorului Programului in vederea inregistrarii tranzactiei.

3.4.  Modalitatea standard de acordare a discount-ului de 30% se face doar pentru produsele cu pret intreg, discount ce nu se poate combina cu alte reduceri, promotii sau campanii de marketing in desfasurare.

3.3. Operatorul poate modifica, pentru perioadele ulterioare, unilateral facilitatile acordate, in urma unei notificari prealabile, in conformitate cu prevederile prezentului regulament. (vezi p. 2.1.2.) 

3.4. Operatorul isi rezerva dreptul de a anula orice card de fidelitate dupa o perioada de 6 luni de neutilizare sau care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozitiilor legale. Cardurile, odata anulate, nu vor mai putea fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate in cauza va pierde, de asemenea, dreptul de a dispune de beneficiile aferente.

3.5. Operatorul are dreptul, dar nu si obligatia sa acorde beneficii suplimentare in cadrul actunilor promotionale si evenimentelor organizate de catre acesta.

3.6. In cazul aparitiei unor neclaritati legate de inregistrarea corecta a informatiilor privind discount-urilor, Participantul va transmite catre Operator la adresa de email office.romania@lppsa.com o reclamatie corespunzatoare, cu mentionarea numelui si prenumelui Participantului si a numarului Cardului, anexand copia bonului de casa.

3.7 Prezentul program de fidelizare se desfasoara pe o perioada de 5 ani, operatorul avand dreptul sa inceteze si/sau sisteze sau sa prelungeasca oricand acest program, prin postarea unui anunt pe site-ul www.mohito.com/ro/ro, in magazinele din Romania sau pe pagina sa de facebook cu cel putin 5 zile calendaristice anterior datei incetarii si/sau sistarii sau prelungirii, dupa caz.

3.8. Operatorul are dreptul de a modifica oricand si asa cum considera oportun si/sau necesar, prin postarea unui anunt pe site-ul www.mohito.com/ro/ro, in magazinele din Romania sau pe pagina sa de facebook, conditiile prezentului regulament si, implicit, ale programului de fidelizare, fara ca detinatorul cardului de fidelitate sa aiba dreptul sa se opuna si/sau sa solicite despagubiri.

4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1 Prin acceptarea si primirea Cardului sau semnarea formularului-contract de inscriere, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Prin acceptarea si primirea Cardului sau semnarea formularului-contract de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a Operatorului, LPP FASHION DISTRIBUITOR SRL, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopul acordarii de beneficii conform politicii LPP, in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru primirea de materiale informative.  

4.2 Operatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Programului si ulterior. Astfel, Operatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la Program si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare. LPP poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament.

4.3 Operatorul  prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Program in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  conform notificarii generale nr 11297 din anul 2009 inregistrata in registrul de evidenta  a prelucrarii  de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.

4.4 Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:  dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

5. FOLOSIREA PAGINII DE INTERNET A OPERATORULUI PROGRAMULUI

5.1.   Pe site-ul Operatorului Programului (www.mohito.com/ro/ro) sau pe pagina acestuia de facebook este disponibil REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL DE FIDELIZARE A CLIENTILOR VIP LPP, care cuprinde toate informatiile despre Program, tinand cont de ultimele adaptari, modificari si completari. Informatiile respective pot fi oferite de Operator Participantului si prin alte mijloace de comunicare.

6. ALTE CONDITII

6.1.   Operatorul Programului are dreptul sa efectueze in cadrul Programului promotii speciale pentru Participantii la Program. Aceste promotii vor fi comunicate pe site-ul Operatorului Programului, dar, dupa caz, si prin expedierea de catre Operatorul Programului a mesajelor de informare prin posta electronica sau prin SMS, daca Participantul si-a dat acordul cand a intrat in posesia Cardului sau cand a completat  Formularul - Contract sa primeasca materialele promotionale prin posta electronica sau prin SMS. Operatorul Programului nu este obligat sa identifice detinatorul cardului in momentul utilizarii acestuia.

6.2.   In cazul in care Participantul nu este multumit de functionarea Programului, de Regulamentul acestuia, de conditiile si calitatea serviciilor sau daca, din alte cauze, si-a pierdut interesul fata de Program, acesta are dreptul sa renunte, in orice moment, la participarea la Program, comunicand in scris acest fapt Operatorului Programului. In acest caz, este obligatorie predarea Cardului catre Operatorul Programului.

6.3.   Operatorul Programului isi rezerva dreptul sa excluda din Program orice Participant daca acesta nu respecta prezentul Regulament si/sau daca prevederile legale in vigoare nu sunt respectate.

6.4.  In cazul renuntarii la Program a Participantului, acesta nu mai beneficieaza de facilitatile acordate.

6.5.  Participantul la Program si Operatorul Programului raspund de nerespectarea obligatiilor asumate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

6.6.    Acceptand Cardul sau semnand Formularul-Contract, Participantul isi exprima acordul privind conditiile de participare la Programul de fidelizare a clientilor LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L. descrise in regulament. Programul de fidelizare a clientilor este prezentat si pe site-ul www.mohito.com/ro/ro, precum si pe pagina sa de facebook.

Prezentul Regulament a fost redactat de catre LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L., azi, 30.05.2011, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a fost semnat sub semnatura privata.

LPP FASHION DISTRIBUITOR S.R.L.

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.