Zmeny spôsobené koronavírusovou pandémiou (COVID-19)

Od 19. apríla 2021 sú na Slovensku opäť otvorené obchody Mohito. Pozývame vás na nákupy!

  •  Darčekové karty, ktorých platnosť vyprší medzi 19.12.2020 a 18.04.2021, sa predĺžia o ďalších 180 dní.
  • U produktov zakúpených v obchodoch budú vrátené platby spracované do 30 dní od opätovného otvorenia obchodu. Platí pre veci zakúpené od 19.11.2020.

V našom internetovom obchode si môžete objednať 24/7.


Dočasné pravidlá pri doručovaní balíkov

Zavedenie nových riešení s cieľom poskytnúť príjemcovi a kuriérovi bezpečnejšie prostredie počas doručovania balíkov, ako napríklad:

  • Zrušenie platby v hotovosti a prijatie iba bezhotovostných platieb cez platobný terminál (kreditná karta, debetná karta atď.) pri doručení.
  • Právo kuriéra doručiť balík pred hlavný vchod bytového domu a bez podpisu príjemcu, pokiaľ sa kuriér vopred s príjemcom telefonicky spojí a dostane súhlas, aby tak urobil.

Zásielky určené univerzitám, vzdelávacím inštitúciám, kultúrnym strediskám  a iným inštitúciám, ktoré boli alebo budú zatvorené, budú vrátené odosielateľovi.

Viac informácií nájdete na webovej stránke poskytovateľa kuriérskych služieb. + www.sps-sro.sk

 

Objednávky čakajúce na vyzdvihnutie v kamenných predajniach

Objednávky, ktoré dorazili do predajní ešte pred zatvorením obchodných centier, nebudú odoslané späť do nášho skladu, ale budú čakať, až si ich zákazníci vyzdvihnú, len čo sa predajne otvoria.

V iných prípadoch - keď objednávka bola ešte na ceste do predajne – sme ponúkli možnosť bezplatného presmerovania objednávky na Vašu súkromnú adresu. Všetkým zákazníkom, ktorí majú nárok na túto možnosť, sme zaslali správu s týmito informáciami na e-mailové adresy, uvedené pri objednávkach. Časový interval dodania v tomto prípade môže byť dlhší ako štandardné doručenie objednávky.

Vaše osobné údaje
sú u nás v bezpečí

Vážený zákazník,

aby sme ochránili Vaše osobné údaje, ktoré ste nám zverili a vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 nadobúda účinnosť 25. mája 2018, by sme Vás s ohľadom na Vašu bezpečnosť radi informovali, že sme zapracovali v našom internetovom obchode určité zmeny, ktoré sú spojené s ochranou Vašich osobných údajov. Vypracovali sme nové obchodné podmienky a nové pravidlá ochrany osobných údajov, oba dokumenty platné od 25. mája 2018. Môžete si ich prečítať na našej webovej stránke www.mohito.com, v časti http://www.mohito.com/sk/sk/terms a http://www.mohito.com/sk/sk/privacy-policyOdkazy na tieto dokumenty budú k dispozícii aj vtedy, keď budete zadávať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov alebo obchodnými podmienkami pri návšteve našej webovej stránky.


Podľa daného nariadenia budete mať okrem práv na prístup, opravu a vymazanie Vašich údajov aj ďalšie práva vyplývajúce z tohto nariadenia, ako napríklad: právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a právo zamietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Náš online obchod sme prispôsobili novým požiadavkám. Vaše údaje zostanú v bezpečí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, neváhajte nás kontaktovať.