Moje vrátenia

Na karte „Moje vrátenia“ nájdete chronologickú históriu vašich vrátení a reklamácií. Môžete skontrolovať ich aktuálny stav, ako aj to, či boli správne vyplnené formuláre na vrátenie / podanie reklamácie.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.