Problémy s platbou online

Zlé presmerovanie do platobného systému môže byť spôsobené chybou webové stránky, prevádzkovateľa platieb, prehliadačom alebo mobilným zariadením.

Ak sa vyskytne chyba odporúčame použiť počítač a jeden z dvoch navrhovaných webových prehliadačov (najlepšie v najnovšej verzii): Google Chrome alebo Mozilla Firefox.

Odporúčame tiež zaktualizovať stránku (CTRL + F5) a vymazať súbory cookies.

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov!

Neustále hľadáme nové riešenia, aby sme lepšie reagovali na vaše očakávania pri používaní našej Služby. Rešpektujeme Vaše súkromie a záleží nám na ochrane Vašich údajov, preto Vás v súvislosti s aktualizáciou prevádzky Služby žiadame, aby ste si prečítali novú verziu Zásad ochrany osobných údajov, kde uvádzame zásady nakladania s osobnými údajmi, rozsah ich spracúvanie a práva a povinnosti, ktoré v tejto súvislosti máte.