Politika privatnosti

Politika privatnosti

Naš glavni prioritet je da zaštitimo podatke i da poštujemo vašu privatnost dok koristite našu internet stranicu, tako da vodimo računa o odgovarajućim bezbednosnim merama i vašoj udobnosti tokom korišćenja naših internet stranica. Ovom Politikom se utvrđuju pravila i obim naše obrade vaših podataka i srodnih prava i odgovornosti.

Termini i definicije:

 • Internet stranica – internet prodavnica na adresi https://www.mohito.com/rs/sr/.
 • Korisnik – fizičko lice koje koristi internet stranicu.
 • LPP – LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118.
 • GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) – Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage.

Rukovalac podataka je:

Kompanija LPP S.A. s registrovanim sedištem na adresi Gdańsk (Gdanjsk), ul. Łakova 39/44, upisana u Državni sudski registar koji vodi Okružni sud Gdańsk-Północ (Gdanjsk – Polnoc) u gradu Gdańsk (Gdanjsk), 7. privredno odeljenje Državnog sudskog registra, KRS br. 778, s osnivačkim kapitalom od 3.708.482 PLN (uplaćen u potpunosti), REGON br. 190852164, NIP br. 583-10-14-898.

Kompanija LPP je imenovala službenika za zaštitu podataka kojem možete da se obratite za sva pitanja u vezi s obradom podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava u vezi s obradom podataka:

- poštom na adresu: LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd).

- e-poštom na adresu: dataprivacy@lpp.com.

Svrhe i pravne osnove obrade podataka o ličnosti.

1. Onlajn kupovina i usluge.

Vaše podatke obrađujemo u meri u kojoj je to potrebno za zaključivanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora i pružanje drugih naših usluga, kao što su:

a) omogućavanje upotrebe naših internet stranica i mobilnih aplikacija za predstavljanje i prodaju naših proizvoda;

b) omogućavanje lokalnih usluga, uključujući one koje se nude u LPP prodavnicama i tokom događaja i sajmova u kojima učestvuje LPP;

c) izvršavanje redovnih i cikličnih promotivnih programa;

d) obrada zaključenih transakcija, kao što su izvršenje uplata i otprema robe;

e) obezbeđivanje korisničke podrške i ostvarivanje prava korisnika, kao što su prava pod garancijom i prava na povraćaj, kako pre tako i posle zaključenja kupoprodajnog ugovora, uključujući i direktnu komunikaciju (telefon, e-pošta);

f) deljenje sopstvenih informacija, obaveštenja, biltena i drugih direktnih komunikacija kompanije LPP;

g) obezbeđivanje bezbednosti, funkcionalnosti i stabilnosti naših usluga na svim nivoima;

h) procena i merenje podataka vezanih za proces kupovine, uključujući povraćaje i otkazivanja od strane korisnika;

i) ponuda, isporuka i upotreba poklon kartica i popusta;

j) predstavljanje sopstvenih proizvoda kompanije LPP na osnovu vaših modnih želja.

U slučaju zaključivanja i izvršenja ugovora i pružanja usluga koje želite da koristite, vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu zaključenog kupoprodajnog ugovora (odnosno član 6 (1) (b) GDPR uredbe). U ostalim slučajevima, pravni osnov je legitimni interes kompanije LPP koji proizlazi iz njenog poslovanja (član 6 (1) (f) GDPR uredbe).

2. Predstavljanje proizvoda i usluga.

Vaši podaci takođe mogu da se obrađuju u sledeće svrhe:

a) analiza učestalosti pregleda proizvoda na internet stranici i predstavljanje proizvoda i usluga kompanije LPP koji odgovaraju vašoj istoriji kupovine i vašim željama;

b) personalizacija ponude brendova kompanije LPP na osnovu podataka koje ste podelili;

c) podešavanje prikaza stranica i kreiranje preporuka na osnovu vaših modnih želja.

U tu svrhu koristimo podatke o uređaju i pristupne podatke, kao i analogne podatke dobijene od naših partnera. Personalizovana prezentacija proizvoda i usluga vam omogućava da udobno i lako koristite internet stranicu i garantuje dostupnost svih proizvoda koje nudimo. Uz pomoć personalizacije možemo da predstavljamo robu i usluge koji odgovaraju vašim potrebama.

Pravni osnov za obradu podataka u svrhu usklađivanja naših proizvoda s vašim željama je legitimni interes kompanije LPP u vidu direktnog marketinga (član 6 (1) (f) GDPR uredbe).

3. Oglašavanje i istraživanje tržišta, analiza podataka.

U okviru analize podataka, uključujući istraživanje tržišta, koristimo vaše podatke za sopstvene promotivne potrebe u cilju:

a) formiranja ciljne grupe korisnika (takođe na društvenim mrežama kao što je Facebook) sa zajedničkim interesima, očekivanjima, sličnim ponašanjem na internet stranici ili navikama kupovine (segmentacija);

b) prikupljanja i obrade informacija u vezi sa demografskim podacima, modnim željama, navikama kupovine i ponašanju na internet stranici; kao i korišćenja ovih informacija za sprovođenje aktivnosti promovisanja proizvoda i usluga brendova kompanije LPP;

c) identifikovanja i predviđanja modnih trendova;

d) kreiranja prognoza za onlajn kupovinu;

e) promocije naših proizvoda i usluga;

f) planiranja i analize efikasnosti promotivnih aktivnosti u ciljnim grupama;

g) poboljšanja i prilagođavanja aktivnosti promovisanja sopstvenih proizvoda i usluga.

Na ovaj način možemo da vam predstavimo zanimljive proizvode svih brendova kompanije LPP u skladu sa vašim željama koristeći statističke podatke koji su zbirni i anonimizovani, kao i podatke koji kroz dodatne korake mogu da se povežu sa određenom osobom.

Pravni osnov za obradu je legitimni interes kompanije LPP u vidu direktnog marketinga (član 6 (1) (f) GDPR uredbe).

4. Razvoj proizvoda i tehnologija.

Koristimo vaše podatke u svrhu razvoja naših proizvoda i usluga (kreiranje mobilnih aplikacija, razvoj tehnologija, personalizovanje naših usluga) i usklađivanja sa vašim željama. U tom procesu koristimo zbirne, pseudonimizovane ili anonimizovane podatke koji olakšavaju i ubrzavaju rešavanje problema pri internet kupovini i korisni su za nivo korisničke podrške. Na ovaj način ostvarujemo sledeće ciljeve:

a) stvaranje tehničkih rešenja za otklanjanje problema u pronalaženju pravih proizvoda u cilju poboljšanja vašeg iskustva kupovine;

b) unapređenje kanala komunikacije s rukovaocem podataka primenom automatskih komunikacionih rešenja (npr. robota za ćaskanje);

c) optimizacija personalizovanih usluga i tehnologija analize podataka, promocije brendova kompanije LPP i onlajn kupovine;

d) razvoj tehnologije usmerene na bezbednost IT sistema, podataka o ličnosti i sprečavanje prevara;

e) optimizacija poslovnih i logističkih procesa koji se sastoje od ubrzanja i pojednostavljenja izvršenja zaključenih ugovora i ponuđenih usluga;

f) stalni razvoj tehnoloških rešenja za unapređenje i optimizaciju personalizacije ponude;

g) implementacija i razvoj rešenja koja omogućavaju automatizovano rešavanje problema koje kupci prijavljuju;

h) sprečavanje prevara;

i) razvoj i verifikacija softverskih rešenja namenjenih za optimizaciju osnovnih poslovnih i logističkih procesa.

Pravni osnov za obradu vaših podataka je legitimni interes Kontrolora koji uključuje razvoj proizvoda i tehnologija, koji su neophodni za pravilno poslovanje i usklađivanje proizvoda i usluga sa vašim potrebama (član 6 stav 1 tačka f GDPR uredbe).

5. Optimizacija usluge.

Radi unapređenja našeg poslovanja i zaštite interesa kompanije LPP, vaši podaci se obrađuju u cilju:

a) unapređenja korisničke usluge koju pruža korisnička služba, posebno kroz implementaciju rešenja za brže rešavanje problema (automatizacija korisničke usluge);

b) sprečavanja prevara;

c) postupanja u skladu s ostvarivanjem prava korisnika koji proizilaze iz zaključenja ugovora (reklamacije, povraćaji);

d) urednog ispunjenja odgovornosti kompanije LPP u vezi sa zaključivanjem kupoprodajnih ugovora (dokumentovanje transakcija i skladištenje poreske dokumentacije);

e) dokazivanja poštovanja zakonskih odredbi koje se primenjuju na delatnost kompanije LPP, posebno u pogledu prava potrošača i zaštite podataka o ličnosti;

f) obezbeđivanja potraživanja kompanije LPP.

Pravni osnov za obradu vaših podataka je legitimni interes za optimizaciju naše delatnosti, a u slučaju da je obrada podataka propisana zakonom (npr. poreski zakon, zakon o zaštiti potrošača), podaci se obrađuju kako bi se pokazala usklađenost s takvim zakonskim propisima (član 6 (1) (f) GDPR uredbe).

Koje podatke obrađujemo?

 1. Za registraciju naloga na internet stranici: ime i prezime, adresa e-pošte.
 2. Za omogućavanje korišćenja i upravljanja vašim nalogom na internet stranici: ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, pol, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski identifikacioni broj ili JMBG (ako se izdaje faktura).
 3. Za slanje informacija (biltena) o promotivnim kampanjama, specijalnim ponudama, promo kodovima: adresa e-pošte, broj telefona, datum rođenja.
 4. Za izvršavanje vašeg kupoprodajnog ugovora registrovanog na internet stranici: ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski identifikacioni broj ili JMBG (ako se izdaje faktura), detalji o vašoj kupovini na internet stranici.
 5. Za izvršavanje ugovora zaključenog bez vaše registracije na internet stranici: ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa (ulica, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, država), poreski identifikacioni broj (ako se izdaje faktura).
 6. Za slanje obaveštenja o dostupnosti proizvoda koje ste naveli: adresa e-pošte.
 7. Za plaćanje obračuna za robu za koju vršite povraćaj: broj bankovnog računa.
 8. Za omogućavanje stupanja u kontakt sa nama: ime, prezime, podaci o transakciji (adresa za isporuku, poručeni artikli), kontakt podaci (poštanska adresa, uključujući ulicu, broj zgrade, broj stana, poštanski broj, grad ili mesto, državu, adresa e-pošte, broj telefona), glas – u cilju poboljšanja kvaliteta usluge za korisnike, možemo da snimimo telefonske pozive, o čemu ćete biti obavešteni na početku poziva.

Prava lica na koje se odnose podaci.

U vezi s obradom podataka o ličnosti, imate pravo da:

 1. Samostalno izbrišite svoj nalog tako što ćete pokrenuti postupak brisanja naloga u odeljku „Moji podaci“.
 2. Izbrišite svoje podatke bez navođenja razloga. To može, u zavisnosti od slučaja, da dovede do brisanja vašeg naloga na internet stranici.
 3. Uložite prigovor na celokupnu ili delimičnu obradu vaših podataka, kao i na svrhu obrade podataka.
 4. Ograničite obradu vaših podataka na određeno vreme ili u određenoj meri.
 5. Ispravite vaše podatke o ličnosti. Promene takođe možete i sami da izvršite nakon što se prijavite na internet stranicu u odeljku „Moji podaci“.
 6. Povučete saglasnost za primanje biltena.
 7. Prenesete svoje podatke drugom subjektu. U vezi sa ovim, možete da nam se obratite putem kontakt obrasca, navodeći naziv i adresu subjekta kome ćemo preneti vaše podatke i obim podataka – odnosno navedite koje informacije treba da prenesemo. Prenos će se obaviti elektronskim putem kada vaš zahtev bude potvrđen. Ovo je neophodno radi garantovanja sigurnosti takvih podataka i potvrde da zahtev dolazi upravo od vas.
 8. Budete informisani o obimu obrade podataka o ličnosti.
 9. Podnesete žalbu organu za nadzor podataka o ličnosti. U Poljskoj tu funkciju obavlja predsednik Kancelarije za zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podnošenje zahteva i ostvarivanje vaših prava neće uticati na naše izvršene radnje. Informaciju o ishodu vašeg zahteva dobićete u roku od mesec dana.

Podatke o vašim transakcijama čuvamo tokom perioda koji proizilazi iz poreskih zakona ili kako bismo osigurali naše interese u svojstvu rukovaoca prikupljanjem dokaza u vezi sa procenom reklamacija ili povraćajem robe. Brisanjem svojih podataka ne zaustavljate njihovu obradu u navedenom pogledu.

Komunikacije u vezi sa podacima o ličnosti.

Možete da nam pošaljete sva obaveštenja ili zahteve u vezi sa ličnim podacima putem kanala po vašem izboru:

 1. Putem e-pošte na: support.rs@mohito.com.
 2. Pozivom na broj: +381 11 422 06 28 (cena zavisi od operatera).
 3. Putem kontakt obrasca dostupnog na internet stranici.
 4. Slanjem pisma na adresu: LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070, Beograd (Novi Beograd).

Period zadržavanja podataka o ličnosti.

Podatke o ličnosti zadržavamo u periodu:

a) postojanja vašeg naloga na internet stranici;

b) koji proizilaze iz odredbi poreskog zakona (podaci o transakcijama) — 5 godina od kraja poreske godine u kojoj je nastala naša poreska obaveza;

c) koji proizilaze iz korišćenja usluga korisničke službe (u bilo kom obliku) – 2 godine od svakog kontakta;

d) trajanja promotivnih aktivnosti (bilten) – dok ne opozovete saglasnost;

e) trajanja aktivnosti direktne promocije naših proizvoda – do vašeg efektivnog i legitimnog prigovora;

f) vašeg čekanja na obaveštenje o dostupnosti proizvoda – ne duže od 6 meseci od zahteva;

g) statističkih operacija, realizacija potraživanja ili odbrana od potraživanja (npr. žalbe) – do isteka roka za odgovarajuće potraživanje koje proizilazi iz zakonskih odredbi.

Prenos obrade podataka ili prenos podataka.

Našim partnerima i kompanijama iz LPP grupe prenosimo vaše podatke za obradu u meri u kojoj je to potrebno za postizanje određenih ciljeva. Oni uključuju, ali nisu ograničeni na osoblje skladišta i prodajnih mesta. Za veću udobnost korišćenja internet prodavnice, možemo da delimo vaše podatke i sa dobavljačima IT ili analitičkih usluga (npr. u vezi sa pripremom personalizovane prezentacije proizvoda ili segmentacije korisnika), dobavljačima usluga u oblaku (npr. korišćenjem softvera koji se nalazi na serverima dobavljača), stranama koje šalju obaveštenja u cilju promocije naših proizvoda ili usluga (bilten). Takođe pružamo podatke subjektima koji učestvuju u izvršenju ugovora zaključenog na internet stranici, npr. kurirskim službama i operatorima platnih sistema. Oni postaju rukovaoci takvih podataka u trenutku kada se podaci podele. Lista pouzdanih partnera kojima prenosimo ili sa kojima delimo podatke o ličnosti dostupna je OVDE.

Osim za ciljeve navedene u Politici privatnosti, vaši podaci o ličnosti se neće deliti sa trećim stranama ili bilo kojim drugim subjektima. Shodno tome, nećete dobijati promotivne materijale koji nisu naši. Ne pružamo promotivne usluge trećim stranama.

Garantujemo sigurnu obradu vaših podataka o ličnosti korišćenjem efikasnih i pravilno odabranih tehničkih i organizacionih mera.

Prenos podataka van EEP.

Dok rukovalac podataka koristi alate koji podržavaju naše svakodnevne operacije koje pruža, na primer, Google, vaši podaci o ličnosti mogu da budu preneseni u zemlju izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP), posebno u Sjedinjene Američke Države (SAD) ili drugu zemlju u kojoj subjekat koji sarađuje s njim održava alate za obradu podataka o ličnosti u saradnji s rukovaocem podataka. Pravilna zaštita obrađenih podataka o ličnosti van EEP garantovana je eksternim ugovorima o obradi podataka na osnovu standardnih ugovornih klauzula koje ispunjavaju zahteve GDPR uredbe.

Komercijalne informacije – bilten.

Možete se pretplatiti na bilten tako što ćete da navedete adresu e-pošte ili broj telefona. Pružanjem takvih podataka saglasni ste da primate komercijalne informacije koje dolaze isključivo od kompanije LPP (putem e-pošte ili tekstualne poruke). Obaveštavamo vas o ponudama, trendovima, specijalnim ponudama, rasprodajama, kuponima za popust (u te svrhe možemo da podelimo vašu adresu e-pošte ili broj telefona s našim pouzdanim partnerima), kao i o nedovršenim kupovinama u internet prodavnici putem elektronskih sredstava komunikacije. Od vas se takođe može tražiti da iskažete svoje mišljenje putem anketa.

Pretplatu možete da otkažete u bilo kom trenutku klikom na link koji se nalazi u svim e-porukama s biltenima ili slanjem e-poruke na adresu: support.rs@mohito.com.

Obaveštenje o dostupnosti proizvoda.

Na vaš zahtev možemo da vam šaljemo elektronska obaveštenja o dostupnosti proizvoda koje ste naveli. Kada proizvod bude dostupan, dobićete obaveštenje na navedenu adresu e-pošte. Podaci o ličnosti se pružaju svojevoljno, ali su neophodni ako želite da primate obaveštenja.

Podaci koje obrađuju internet stranice i mobilni uređaji.

U svrhu pružanja usluga vama (gde je to neophodno ili proizilazi iz našeg ili legitimnog interesa trećih strana), imamo pravo da automatski prikupljamo i registrujemo podatke koji se prenose na server preko veb-pregledača ili vaših uređaja (npr. u cilju garantovanja bezbednosti IT sredstava ili bezbednosti drugih korisnika). Podaci mogu uključivati npr. kolačiće, IP adresu, softverske i hardverske parametre, pregledane internet stranice, identifikacioni broj mobilnog uređaja, informacije o korišćenju aplikacije i druge podatke u vezi sa uređajima i sistemima koje koristite. Prikupljanje takvih informacija podržava pravilan rad internet stranica i omogućava vam udobno korišćenje i potpuni pristup našoj internet stranici.

Kolačići.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje sadrže IT podatke koji omogućavaju pravilan rad internet stranice. Oni se čuvaju na vašim krajnjim uređajima. Datoteke omogućavaju prepoznavanje uređaja i pravilno prilagođavanje prikaza internet stranice vašim željama. Kolačići su neophodni za pravilno prijavljivanje na internet stranicu i korišćenje svih funkcija bez prekida. Kolačići nas obaveštavaju o vašim aktivnostima na internet stranici, ali ne dozvoljavaju da vas potpuno identifikujemo. Na primer, kolačići mogu da se koriste za:

a) prilagođavanje sadržaja internet stranice vašim željama i optimizaciju korišćenja internet stranica;

b) pripremu statistike koja nam pomaže da razumemo kako koristite našu internet stranicu i prikaz sadržaja prilagođenog vašim modnim željama;

c) održavanje otvorene sesije;

d) pružanje marketinškog sadržaja za naše proizvode, prilagođenog vašim potrebama.

Za više informacija o kolačićima, idite OVDE

Prijavljivanje putem naloga na društvenim mrežama.

Možete da se registrujete na našim internet stranicama, a zatim koristite opciju prijavljivanja preko svog naloga na društvenim mrežama (npr. Facebook, Google, itd.). Na vama je kako ćete da se registrujete ili prijavite. Vaše prijavljivanje se potvrđuje na stranici društvene mreže.

Takođe dobijate informacije o obimu podataka koje nam dostavlja društvena mreža. U ovom slučaju, to su podaci potrebni i dovoljni za vašu identifikaciju i bezbedno kreiranje naloga na našim internet stranicama. Podaci dolaze s vašeg javnog profila i obuhvataju prvenstveno vaše ime, prezime i adresu e-pošte.

Nemamo dozvole za vaš nalog na društvenim mrežama, posebno za objavljivanje bilo kakvog sadržaja na njemu. Za više informacija o podacima koje koriste društvene mreže idite na politiku privatnosti određene internet stranice (npr. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ili Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Društvena mreža koju ste koristili za registraciju na našoj internet stranici nas ne obaveštava o brisanju vašeg naloga na toj društvenoj mreži, kao ni o vašoj odluci da se ne prijavite preko tog naloga, zbog čega vaši podaci za prijavu ostaju u našoj bazi podataka. Dok ste prijavljeni na našu internet stranicu, možete sami da izbrišete svoj nalog pokretanjem postupka brisanja naloga u odeljku „Moji podaci“.

Čak i u slučaju da izbrišete svoje podatke, nećemo nužno prestati sa njihovom obradom; čuvamo podatke o vašim transakcijama za period koji proizilazi iz poreskih zakona ili obezbeđivanja naših interesa kao rukovaoca podataka prikupljanjem dokaza u vezi sa procenom reklamacija ili povraćajem robe.

Prilagođena publika na mreži Facebook.

Korišćenjem alata za prilagođenu publiku na mreži Facebook, možemo da prosledimo zaštićenu bazu podataka e-adresa ili brojeva telefona naših klijenata Facebook alatima. Ako ste registrovani korisnik mreže Facebook ili drugih veb-lokacija iz Meta grupe i vaša e-adresa ili broj telefona su isti kao podaci koji ste dali prilikom posete ovim sajtovima, možda ćete dobijati sponzorisane poruke o našim ponudama, trendovima, specijalne ponude, kupone za prodaju ili popust. Pomoću ovog alata nećemo prosleđivati promotivne informacije direktno preko vaše adrese e-pošte ili broja telefona. Možete sami da deaktivirate funkciju ponovnog oglašavanja „Prilagođena publika“ u podešavanjima oglasa. U tu svrhu morate da budete prijavljeni na svoj Facebook nalog. Za više informacija o nestandardnim ciljnim grupama posetite: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Dodatak za Facebook.

Naša stranica sadrži dodatak za Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Dodatak za Facebook na našoj stranici označen je Facebook logotipom. Ovaj dodatak će vas direktno povezati s našim profilom na Facebook serveru. Facebook tada saznaje, na osnovu vaše IP adrese, da ste posetili našu stranicu.

Ako posetite našu stranicu dok ste prijavljeni na svoj Facebook profil, Facebook će zabeležiti informacije o poseti. Čak i ako niste prijavljeni, Facebook može da dobije podatke o IP adresi. Želeli bismo da istaknemo da nam Facebook ne pruža informacije o prikupljanju i obradi podataka. Svrha i obim podataka koje Facebook prikuplja su nam nepoznati.

Ako želite da dobijete dodatne informacije o politici privatnosti, obratite se kompaniji Facebook ili pročitajte njihove uslove korišćenja: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ako ne želite da delite podatke o vašim posetama na našim internet stranicama sa Facebook-om, preporučujemo vam da se prvo odjavite sa svog Facebook naloga.

Facebook Pixel.

Naše internet stranice uključuju Facebook Pixel tako da možemo da vam reklamiramo proizvode naših brendova na osnovu vaših interesovanja kad god posetite Facebook ili druge stranice koje takođe koriste ovu alatku. Zbog toga, možete dobiti personalizovanu reklamu kako bi vam naša stranica i proizvodi koje nudimo bili što interesantniji i kako bi na najbolji mogući način odgovarali vašim potrebama. Prijemom takvih podataka, takođe smo u mogućnosti da merimo stopu uspešnosti personalizovanih reklama i izradimo izveštaje o takvim sadržajima. Prikupljeni podaci su anonimni, jer ne dobijamo informacije o identitetu korisnika. Podatke čuva i obrađuje Facebook, zbog čega ih je moguće povezati s odgovarajućim korisničkim profilom. Facebook koristi takve podatke u svrhu oglašavanja. Za više informacija o zaštiti privatnosti posetite Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Možete sami da deaktivirate funkciju ponovnog oglašavanja „Prilagođena publika“ u podešavanjima oglasa. U tu svrhu morate da budete prijavljeni na svoj Facebook nalog.

Piksel i slične tehnologije.

Partneri čije usluge koristimo mogu da postave takozvani „piksel“ na naše internet stranice. Koristeći „piksel“ ili sličnu tehnologiju, uspostavlja se veza sa serverima naših partnera kada posećujete naše internet stranice. Postavljanje „piksela“ zahteva vašu saglasnost koju dajete kada prihvatate promotivne kolačiće. Naši partneri mogu da usklade specijalne ponude koje se prikazuju za naše proizvode sa vašim modnim željama koje se određuju na osnovu informacija koje smo dali našim partnerima tokom vašeg korišćenja internet stranica.

Na taj način ćete moći da primate personalizovani sadržaj o našim proizvodima tako da vam bude zanimljiviji i da bolje odgovara vašim željama. Prijemom takvih podataka, takođe smo u mogućnosti da merimo stopu uspešnosti personalizovanih reklama i izradimo izveštaje o takvim sadržajima. Detaljne informacije o obradi vaših podataka od strane naših partnera dostupne su OVDE.

TikTok Pixel.

Naše internet stranice sadrže TikTok Pixel, zbog čega vam se kad god posetite internet stranicu TikTok, prikazuju oglasi proizvoda naših brendova koji su zasnovani na vašim interesovanjima. Zbog toga možete primati personalizovane reklame naših proizvoda tako da vam oni budu što interesantniji i usklađeni sa vašim željama na najbolji mogući način. Prijemom takvih podataka, takođe smo u mogućnosti da merimo stopu uspešnosti personalizovanih reklama i izradimo izveštaje o takvim sadržajima. Prikupljeni podaci su anonimni, jer ne dobijamo informacije o identitetu korisnika. Podatke čuva i obrađuje TikTok, zbog čega je moguće povezati se s odgovarajućim korisničkim profilom. TikTok koristi takve podatke u svrhu oglašavanja.

Za više informacija o zaštiti privatnosti posetite internet stranicu TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings

Podaci o profilima brenda LPP na društvenim mrežama.

Imamo profile na sledećim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (u daljem tekstu „društvene mreže“), gde objavljujemo informacije o proizvodima naših brendova. Administratori društvenih mreža beleže vaše ponašanje pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija i tokom svake interakcije sa našim profilima. Obim i svrhe obrade podataka o ličnosti na društvenim mrežama definišu njihovi administratori.

Ako posetite naše profile, dobijamo pristup opštoj statistici u vezi sa vašim interesovanjima i demografskim podacima (kao što su starost, pol, oblast) koje generiše administrator društvenih mreža. U potpunosti snosimo odgovornost u pogledu upravljanja i objavljivanja na takvim profilima, informacija koje postavljaju korisnici, kao i u pogledu privatnih poruka, ali i komunikacije na određenim stranicama društvenih mreža.

Administrator društvenih mreža Facebook i Instagram jeste Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dablin 2, Irska („Facebook“).

Administrator društvene mreže YouTube je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, SAD.

Administrator društvene mreže Pinterest je Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisko, SAD.

Ako imate nalog na određenoj stranici društvenih mreža, imamo pristup podacima koji su postavljeni kao javni pod istim uslovima kao i drugi korisnici stranice.

Kada posetite naš profil, administrator sajta društvenih mreža koristi kolačiće ili slične tehnologije za praćenje vašeg ponašanja i radnji koje preduzimate. Podaci se prikupljaju da bi se, na primer, izradila statistika stranice. Statistika sadrži samo anonimizovane statističke podatke o korisnicima koji posećuju profil i ne mogu se povezati sa određenom osobom. Nemamo pristup podacima o ličnosti koje koriste društvene mreže, na primer, u cilju izrade statistike sajta.

Zbog statistike stranice koju generišu društvene mreže, posedujemo podatke o tome kako koristite naše profile i koji od postavljenih sadržaja je najpopularniji. Takvim podacima poboljšavamo naše profile tako što preciznije usklađujemo sadržaj koji objavljujemo sa vašim interesovanjima i željama. Administratori svake od društvenih mreža zaduženi su za obradu vaših podataka u svrhu generisanja statistike stranice. Shodno tome, svaki od administratora je u obavezi da vas obavesti o svim pitanjima vezanim za obradu podataka o ličnosti u svrhu izrade statistike stranice, kao i o mogućnostima ostvarivanja prava na zaštitu privatnosti prema važećim zakonima.

Koristimo usluge koje nude stranice društvenih mreža u cilju promovisanja robe i usluga, posebno kroz segmentaciju korisnika i aktivnosti koje nam omogućavaju da pravilno uskladimo proizvode koje nudimo sa vašim potrebama (u skladu sa pravilima utvrđenim u pogledu korišćenja takvih sajtova).

Za više informacija o vašim pravima na zaštitu podataka u vezi sa kreiranjem statistike sajta i o mogućnostima direktnog ostvarivanja tih prava u korišćenju društvenih mreža posetite:

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Izjava o zaštiti podataka od strane servisa Google Analytics.

Naši sajtovi koriste mehanizme za analizu veb usluga kompanije Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager koriste kolačiće da analiziraju način na koji se internet stranice koriste. Podaci koje prikupljaju kolačići se šalju se Google serverima u SAD gde se i arhiviraju.

Ako je funkcija anonimizacije IP adrese omogućena dok posećujete našu internet stranicu, Google skraćuje vašu korisničku IP adresu. Ovo se odnosi na države članice Evropske unije i druge države navedene u sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo se u posebnim slučajevima puna IP adresa šalje Google serveru u SAD, gde se skraćuje. Na ovaj način je funkcija anonimizacije IP adrese aktivna na našoj internet stranici.

Na zahtev operatora internet stranice, Google koristi prikupljene podatke za analizu saobraćaja na internet stranici i za pripremu izveštaja o korišćenju internet stranice i drugih usluga povezanih sa korišćenjem internet stranice. IP adresa koju vaš pregledač prenosi u okviru Google Analytics alata se ne čuva zajedno sa drugim Google podacima.

Koristimo Google Analytics kako bismo analizirali korišćenje naše internet stranice kako bismo je unapredili i predstavili vam atraktivne proizvode naših brendova.

Google Ads.

U okviru korišćenja Google Ads alata, vaši podaci mogu da se šalju drugim partnerima i dobavljačima kompanije LPP. Svrha korišćenja Google Ads alata je promovisanje proizvoda naših brendova preko Google Ads-a na spoljnim internet stranicama. Na osnovu podataka dobijenih iz reklamnih kampanja možemo da utvrdimo stopu uspešnosti naših promotivnih aktivnosti. To radimo tako što prikazujemo samo oglase koji su u skladu sa vašim modnim željama, a naša svrha je da unapredimo našu internet stranicu kako bismo je učinili privlačnijom za vas. Ako posetite našu internet stranicu preko Google oglasa, Google Ads alata, kolačić se čuva na vašem računaru, ali to neće omogućiti vašu potpunu identifikaciju. Prikupljene informacije mogu da se odnose na prikazivanje određenih oglasa na internet stranicama, u Google pretraživaču i putem usluga Google partnera. Ako ste registrovani Google korisnik, Google može da poveže vašu posetu našoj stranici sa vašim nalogom. Ako niste registrovani Google korisnik ili niste prijavljeni, Google takođe može da sačuva vašu IP adresu.

Google Ads podudaranje klijenata.

Korišćenjem Google Ads alata za podudaranje klijenata, možemo da pošaljemo zaštićenu bazu podataka e-adresa ili brojeva telefona naših klijenata Google alatima. Ako ste registrovani korisnik, na primer, na stranicama YouTube, Gmail ili drugim internet stranicama iz Google grupe i vaša adresa e-pošte ili broj telefona su isti oni koji ste poslali prilikom posete internet stranicama Google grupe, mogu vam biti predstavljene sponzorisane poruke o našim ponudama, trendovima, specijalnim ponudama, rasprodajama ili kuponima za popust. Pomoću ovog alata nećemo prosleđivati promotivne informacije direktno preko vaše adrese e-pošte ili broja telefona. Za više informacija o prikazivanju oglasa prema utvrđenoj listi kupaca, posetite: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360.

Koristimo mehanizme za analizu veb usluga u okviru platforme Google Marketing Platform, kao što su Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Naše internet stranice koriste oznaku Floodlight DV360 za procenu efikasnosti promotivnih i reklamnih kampanja naših brendova. Svrha je optimizacija prikazivanja određenih reklama u korist onih koje odgovaraju vašim željama ili modnim ukusima. Alat omogućava prikupljanje i čuvanje informacija o oglasima na koje kliknete, kao i informacija koje su zasnovane na vašem ponašanju na internet stranicama trećih strana. Google koristi ID kolačića da zabeleži koji se oglasi prikazuju u kom pregledaču i na taj način može sprečiti njihovo višestruko prikazivanje. Pored toga, Google može da koristi ID kolačića za beleženje konverzija u vezi sa zahtevima za prikazivanje oglasa. Kolačići ne sadrže nikakve podatke o ličnosti, kao što su adrese e-pošte, prezimena ili kućne adrese. Ovaj alat omogućava vašem pregledaču da se automatski poveže sa Google serverom.

Naš cilj je da vam predstavimo one proizvode naših brendova koji su u skladu sa vašim interesovanjima.

Za više informacija o platformi Google Marketing Platform posetite: https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads.

Naša internet stranica koristi Bing oglase kompanije Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Zbog toga, kolačić se čuva na vašem računaru kada posetite našu internet stranicu putem servisa Microsoft Bing, koji promoviše proizvode naših brendova. Kolačići koji se koriste kao deo Microsoft Bing oglasa imaju svrhu marketinga i optimizacije u pogledu usluga koje pružamo. Sačuvani kolačići čuvaju podatke o vašoj poseti na našim internet stranicama i podatke o tome koji proizvodi naših brendova vas zanimaju. Kolačići omogućavaju jasnu identifikaciju veb-pregledača, ali se ne koriste za utvrđivanje vašeg identiteta kao korisnika naših internet stranica.

Za više informacija o Microsoft Bing politici privatnosti posetite: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Možete i da promenite podešavanja u bilo kom trenutku u skladu sa smernicama u odeljku Onemogućavanje marketinških alata.

Onemogućavanje marketinških alata.

Možete da upravljate podešavanjima kolačića u svom veb-pregledaču. Vaš izbor može da ugrozi potpuno korišćenje nekih funkcija internet stranice. Možete da onemogućite čuvanje podataka o korišćenju internet stranice (uključujući IP adresu) koje prikupljaju kolačići i njihov prenos kompaniji Google, kao i deljenje tih kolačića od strane kompanije Google tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak koji je dostupan na sledećoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako ne želite da primate personalizovane prezentacije naših proizvoda ili reklame od naših partnera, možete da uradite sledeće:

 1. izaberite odgovarajuća podešavanja u pregledaču tako što ćete onemogućiti kolačiće trećih strana; za više informacija posetite politiku korišćenja kolačića;
 2. onemogućite kolačiće za praćenje konverzija, odnosno onemogućite kolačiće sa domena „www.googleadservices.com“, https://www.google.rs/settings/ads; ta podešavanja će biti izbrisana nakon brisanja kolačića;
 3. onemogućite personalizovane reklame koje su deo kampanje „About Ads“ (O oglasima) na stranici http://www.aboutads.info/choices; podešavanja će biti izbrisana nakon brisanja kolačića;
 4. izaberite trajno onemogućavanje u pregledačima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome na adresi http://www.google.com/settings/ads/plugin; imajte ipak na umu da to može ograničiti funkcionalnost naše internet stranice.
 5. onemogući Criteo usluge pomoću opcije dostupne na https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Za više informacija o Google politici privatnosti posetite: https://policies.google.com/privacy?hl=sr-Latn.

Izmene Politike privatnosti.

Usluge i funkcije internet stranice mogu da se promene, što znači da u budućnosti možemo da izmenimo Politiku privatnosti. Nove verzije dokumenta ćemo objaviti na internet stranici. Dokument služi u informativne svrhe. Gore navedene informacije su revidirane 21.07.2023

Ažuriranje politike privatnosti!

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.