Piegādes adrese

Šeit vari mainīt tādus datus kā pasūtījuma saņēmēja vārds, uzvārds, telefona numurs un adrese. Izmainītie dati parādīsies automātiski, kad veiksi pasūtījumu. Šos datus vari mainīt jebkurā brīdī.

Privātuma politikas atjauninājums!

Mēs pastāvīgi meklējam jaunus risinājumus, lai labāk apmierinātu Jūsu vajadzības, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par datu aizsardzību, tāpēc saistībā ar Pakalpojuma darbības atjaunošanu lūdzam iepazīties ar Privātuma politikas atjaunoto versiju, kurā iepazīstinām ar personas datu apstrādi, darbības jomu, kā arī Jūsu tiesībām un pienākumiem.