PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

Meile on kõige olulisem kaitsta teavet ja austada teie privaatsust, kui kasutate meie veebisaiti, seega hoolitseme asjakohaste turvameetmete ja teie mugavuse eest meie veebisaitide kasutamisel. Selle poliitikaga on kehtestatud teie andmete töötlemise eeskirjad ja ulatus ning teie sellega seotud õigused ja kohustused.

Terminid ja mõisted

 • Veebisait – veebipood aadressil https://www.mohito.com/ee/et/.
 • Kasutaja – veebisaiti kasutav füüsiline isik.
 • LPP – LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Endla 15 10122 Tallinn Harjumaa, EE100724749.
 • Isikuandmete kaitse üldmäärus – Euroopa Parlamendi ja komisjoni 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Vastutav töötleja on:

LPP Estonia OÜ (reg. 10813224), Endla 15 10122 Tallinn Harjumaa, EE100724749.

LPP on määranud ametisse andmekaitseametniku, kelle poole saab pöörduda kõigi isikuandmete töötlemise ja andmetöötlusega seotud õiguste kasutamise küsimustega:

- posti teel aadressil: LPP Estonia OÜ, Endla 15 10122 Tallinn Harjumaa,

- e-posti teel aadressil: dataprivacy@lpp.com

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

1. Veebipõhised ostud ja teenused

Me töötleme teie andmeid ulatuses, mis on vajalik müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning teiste meie teenuste pakkumiseks, näiteks:

a) võimaldada meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamist meie toodete esitlemiseks ja müügiks;

b) võimaldada kohalikke teenuseid, sealhulgas neid, mida pakutakse LPP kauplustes ning üritustel ja messidel, kus LPP osaleb;

c) viia ellu regulaarseid ja tsüklilisi müügiedendusprogramme;

d) töödelda tehinguid, näiteks maksete arveldamise või kauba väljasaatmise eesmärgil;

e) tagada klienditugi ja kliendi õiguste, näiteks garantii- või tagastusõiguste kasutamine nii enne kui ka pärast müügilepingu sõlmimist, sealhulgas otsesuhtluse (telefon, e-post) kaudu;

f) jagada LPP enda teavet, teateid, uudiskirju ja muid otsesõnumeid;

g) tagada meie teenuste ohutus, funktsionaalsus ja stabiilsus kõigil tasanditel;

h) hinnata ja mõõta ostuprotsessiga seotud andmeid, sealhulgas kasutaja tagastusi ja tühistamisi;

i) pakkuda, anda üle ja taotleda kinkekaarte ja allahindlusi;

j) võimaldada LPP-l esitleda oma tooteid vastavalt teie moe-eelistustele.

Lepingu sõlmimisel ja täitmisel ning teenuste osutamisel, mida soovite kasutada, töödeldakse teie isikuandmeid sõlmitud müügilepingu alusel (st isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Muudel juhtudel on õiguslikuks aluseks LPP äritegevusest tulenev õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

2. Toodete ja teenuste esitlemine

Teie andmeid võidakse töödelda ka selleks, et:

a) analüüsida veebisaidil olevate toodete vaatamise sagedust ning esitleda teie ostuajaloole ja eelistustele sobivaid LPP kaupu ja teenuseid;

b) isikupärastada LPP kaubamärkide pakkumisi teie poolt jagatud andmete alusel;

c) kohandada lehevaateid ja luua soovitusi vastavalt teie moe-eelistustele.

Selleks kasutame seadme- ja juurdepääsuandmeid ning meie partneritelt saadud analoogseid andmeid. Toodete ja teenuste isikupärastatud esitlus võimaldab teil veebilehte mugavalt ja lihtsalt kasutada ning tagab kõigi meie pakutavate toodete kättesaadavuse. Isikupärastamise abil saame esitada teie vajadustele sobivaid kaupu ja teenuseid.

Teie eelistustele sobivate toodete eesmärgil töödeldavate andmete õiguslik alus on LPP õigustatud huvi otseturundusena (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

3. Reklaam ja turu-uuringud, andmeanalüüs

Andmeanalüüside, sealhulgas turu-uuringute raames kasutame teie andmeid oma reklaami eesmärgil, et:

a) luua kasutajate sihtrühmad (ka sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis), kellel on ühised huvid, ootused, sarnane käitumine veebisaidil või ostuharjumused (segmenteerimine);

b) koguda ja töödelda teavet, mis on seotud demograafiliste andmete ja andmetega moe-eelistuste, ostuharjumuste ja käitumise kohta veebisaidil, ning kasutada seda teavet LPP kaubamärkide tooteid ja teenuseid edendavate tegevuste läbiviimiseks;

c) tuvastada ja prognoosida moesuundumusi;

d) luua prognoose veebipõhiste ostude jaoks;

e) reklaamida oma tooteid ja teenuseid;

f) planeerida ja analüüsida müügiedendustegevuse tõhusust sihtrühmades;

g) tõhustada ja kohandada oma toodete ja teenuste müügiedendustegevust.

Sel moel saame esitleda teile kõiki LPP kaubamärkide huvitavaid tooteid vastavalt teie eelistustele, kasutades selleks koondatud ja anonüümseid statistilisi andmeid, samuti andmeid, mida saab täiendavate etappide abil seostada kindla isikuga.

Töötlemise õiguslik alus on LPP õigustatud huvi otseturundusena (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

4. Toodete ja tehnoloogiate arendamine

Me kasutame teie andmeid oma toodete ja teenuste arendamiseks (mobiilirakenduste loomine, tehnoloogiate arendamine, meie teenuste isikupärastamine) ja nende sobitamiseks teie eelistustele. Seda tehes kasutame koondatud, pseudonüümseid või anonüümseid andmeid, mis hõlbustavad ja kiirendavad probleemide lahendamist veebikaubanduses ning on kasulikud klienditeeninduse tasemel. Sel moel püüame saavutada järgmisi eesmärke:

a) tehniliste lahenduste loomine, et kõrvaldada probleemid õigete toodete leidmisel, et tõhustada ostukogemust;

b) vastutava töötlejaga suhtluskanalite tõhustamine automaatsete suhtluslahenduste (nt vestlusrobotid) abil;

c) isikupärastatud teenuste ja andmeanalüüsi tehnoloogiate optimeerimine, LPP kaubamärkide ja veebipõhiste ostude edendamine;

e) äritegevuse ja logistiliste protsesside optimeerimine, mis sisaldab sõlmitud lepingute ja osutatavate teenuste jõudluse kiirendamist ja hõlbustamist;

f) tehnoloogiliste lahenduste pidev arendamine pakkumise isikupärastamise tõhustamiseks ja optimeerimiseks;

g) klientide poolt tõstatatud probleemide automatiseeritud lahendamist võimaldavate lahenduste rakendamine ja arendamine;

h) pettuste ennetamine;

i) põhiliste äri- ja logistiliste protsesside optimeerimisele suunatud tarkvaralahenduste väljatöötamine ja kontrollimine.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi, mis hõlmab toodete ja tehnoloogiate arendamist, mis on vajalik ettevõtte nõuetekohaseks toimimiseks ning toodete ja teenuste vastavusse viimiseks teie vajadustega (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

5. Teenuse optimeerimine

Meie äritegevuse tõhustamiseks ja LPP huvide kaitsmiseks töödeldakse teie andmeid, et:

a) parandada klienditeenindusbüroo pakutavat klienditeenindust, eelkõige probleemide kiirema lahendamise lahenduste rakendamise kaudu (klienditeeninduse automatiseerimine);

b) ennetada pettusi;

c) täita lepingu sõlmimisest tulenevaid kliendiõigusi (kaebused, tagastamine);

d) täita nõuetekohaselt LPP kohustusi, mis on seotud müügilepingute sõlmimisega (tehingute dokumenteerimine ja maksudokumentide säilitamine);

e) tõendada vastavust LPP äritegevuse suhtes kohaldatavatele õigusnormidele, eelkõige seoses tarbijate õiguste ja isikuandmete kaitsega;

f) tagada LPP nõuded.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi meie äritegevuse optimeerimiseks ning juhul, kui andmete töötlemist nõuab seadus (nt maksuseadus, tarbijakaitsealased õigusaktid), et tõendada meie vastavust nendele õigusaktidele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

Milliseid andmeid me töötleme?

 1. Veebisaidil konto registreerimiseks: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress.
 2. Veebisaidil konto kasutamise ja haldamise võimaldamiseks: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, sugu, aadress (tänav, maja number, korterinumber, postiindeks, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number või isikukood (kui väljastatakse arve).
 3. Teabe (uudiskiri) saatmiseks reklaamikampaaniate, eripakkumiste ja sooduskoodide kohta: e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg.
 4. Veebisaidil registreeritud müügilepingute täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav, maja number, korterinumber, postiindeks, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number või isikukood (kui väljastatakse arve), andmed teie ostude kohta veebisaidil.
 5. Veebisaidil registreerimiseta sõlmitud lepingute täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav, maja number, korterinumber, postiindeks, linn, riik), maksukohustuslasena registreerimise number (kui väljastatakse arve).
 6. Teie määratud toodete kättesaadavusest teavitamiseks: e-posti aadress.
 7. Teie tagastatavate kaupadega seotud arveldamiseks: pangakonto number.
 8. Meiega ühenduse võtmiseks: ees- ja perekonnanimi, tehinguandmed (tarneaadress, tellitud tooted), kontaktandmed (postiaadress, sealhulgas tänav, maja number, korterinumber, postiindeks, linn, riik, e-posti aadress, telefoninumber), hääl; klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks võime salvestada telefonikõnesid, millest teid teavitatakse kõne alguses.

Andmesubjektide õigused

Seoses isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused.

 1. Kustutada oma konto ise, käivitades konto kustutamise toimingu jaotises „Minu andmed“.
 2. Kustutada oma andmeid ilma põhjust esitamata; see võib vajaduse korral kaasa tuua teie konto kustutamise veebisaidil.
 3. Esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele tervikuna või osaliselt ja konkreetsel eesmärgil.
 4. Piirata oma andmete töötlemist teatud ajaks või teatud ulatuses.
 5. Korrigeerida või parandada oma isikuandmeid. Muudatusi saate teha ka ise pärast veebisaidile sisselogimist jaotises „Minu andmed“.
 6. Võtta oma nõusoleku uudiskirja saatmiseks tagasi.
 7. Edastada oma andmeid teisele üksusele. Selleks võite meiega ühendust võtta kontaktvormi kaudu, täpsustades selle üksuse nime ja aadressi, kellele me teie andmeid edastame, ning andmete ulatuse, st täpsustage, millist teavet me edastame. Andmeedastus toimub elektrooniliselt pärast taotluse kinnitamist. See on vajalik, et tagada selliste andmete turvalisus ja veenduda, et päring tuleb teilt endalt.
 8. Saada teavet isikuandmete töötlemise ulatuse kohta.
 9. Esitada kaebus isikuandmete järelevalveasutusele; Poolas on selleks isikuandmete kaitse ameti juhataja, aadress: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Varssavi).

Taotluste esitamine ja teie õiguste rakendamine ei mõjuta teie tehtud tegevusi. Teabe taotluse tulemuse kohta saate ühe kuu jooksul.

Me säilitame andmeid teie tehingute kohta maksuseadustest tuleneva aja jooksul või selleks, et tagada meie kui vastutava töötleja huvid, kogudes tõendeid, mis on seotud kaebuste hindamise või kaupade tagastamisega. Teie andmete kustutamine ei peata nende töötlemist sätestatud osas.

Isikuandmetega seotud teabevahetus

Võite saata meile isikandmetega seotud teateid või taotlusi, kasutades selleks enda valitud kanalit:

 1. e-posti teel: support.ee@mohito.com;
 2. telefoni teel: +372 5335 5512 (hind sõltub operaatorist);
 3. veebisaidil kättesaadava kontaktvormi kaudu;
 4. posti teel aadressil: posti teel aadressil: LPP Estonia OÜ, Endla 15 10122 Tallinn Harjumaa.

Isikuandmete säilitamise aeg

Me säilitame isikuandmeid järgmistel ajaperioodidel:

a) kuni teie konto on veebisaidil olemas;

b) tulenevalt maksuseaduste sätetest (tehinguandmed): 5 aastat alates selle maksuaasta lõpust, mil meie maksukohustus tekkis;

c) tulenevalt klienditeenindusbüroo teenuste kasutamisest (mis tahes kujul): 2 aastat pärast iga kontakti;

d) reklaamtegevuste (uudiskiri) kestuse jooksul, kuni te oma nõusoleku tagasi võtate;

e) toodete otsese müügiedendustegevuse kestuse jooksul, kui teie põhjendatud ja õiguspärase vastuväite esitamiseni;

f) kuni te ootate teateid toote saadavuse kohta, kuid mitte kauem kui 6 kuus alates päringu esitamisest;

g) statistiliste toimingute, nõuete menetlemise või nõuete (nt kaebused) vastu kaitsmise ajaks, kuni seaduse sätetest tuleneva vastava nõude esitamise tähtaja möödumiseni.

Andmetöötluse edastamine ehk andmeedastus

Me edastame teie andmeid oma partneritele ja LPP kontserni ettevõtetele töötlemiseks sellises ulatuses, mis on vajalik kindlate eesmärkide saavutamiseks. Need hõlmavad muu hulgas ladude ja kaupluste töötajaid. Veebipoe parema kasutusmugavuse tagamiseks võime jagada teie andmeid IT- või analüüsiteenuste pakkujatega (nt kes on seotud isikupärastatud toote esitlemise ettevalmistamise või kasutajate segmenteerimisega), pilvteenuste osutajatega (nt tarkvara kasutamisel pakkuja serverites), samuti isikutega, kes saadavad kirju meie toodete ja teenuste reklaamimiseks (uudiskiri). Samuti edastame andmeid veebisaidi kaudu sõlmitud lepingu täitmises osalevatele üksustele, näiteks kullerfirmadele ja makseoperaatoritele. Nad muutuvad selliste andmete vastutavateks töötlejateks hetkel, mil andmeid jagatakse. Nimekiri usaldusväärsetest partneritest, kellele me edastame või kellega me jagame isikuandmeid, on saadaval SIIN.

Kui välja arvata privaatsuspoliitikas kindlaksmääratud eesmärgid, siis ei jagata teie isikuandmeid kolmandate isikute ega muude üksustega. Sellest tulenevalt ei saa te reklaamimaterjale teistelt peale meie. Me ei osuta reklaamiteenuseid kolmandatele isikutele.

Me tagame teie isikuandmete turvalise töötlemise, kasutades tõhusaid ja nõuetekohaselt valitud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Andmete edastamine väljapoole EMP-d

Kui vastutav töötleja kasutab meie igapäevast tegevust toetavaid vahendeid, mida pakub näiteks Google, võidakse teie isikuandmeid edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvasse riiki, eelkõige Ameerika Ühendriikidesse (USA) või mõnda muusse riiki, kus temaga koostööd tegev üksus säilitab koos vastutava töötlejaga isikuandmete töötlemise vahendeid. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda töödeldavate isikuandmete nõuetekohane kaitse on tagatud andmetöötlust käsitlevate välislepingutega, põhinedes standardsetel lepingutingimustel, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Kaubandusteave: uudiskiri

Te võite tellida uudiskirja, esitades oma e-posti aadressi või telefoninumbri. Selliste andmete esitamisega nõustute saama kaubandusteavet ainult LPP-lt (e-kirja või tekstisõnumi kujul). Me teavitame teid pakkumistest, trendidest, eripakkumistest, müügitehingutest ja sooduskupongidest (selleks võime jagada teie e-posti aadressi või telefoninumbrit meie usaldusväärsete partneritega), samuti elektrooniliste sidevahendite kaudu veebipoes tehtud lõpetamata ostudest. Teilt võidakse ühtlasi paluda avaldada küsitluste käigus arvamust.

Te saate püsitellimuse igal ajal tühistada, klõpsates linki, mille me lisame kõikidesse uudiskirjade e-kirjadesse, või saates e-kirja aadressile: support.ee@mohito.com.

Toote saadavuse teavitus

Teie soovil saame saata teile elektroonilisi teavitusi teie poolt määratud toodete saadavuse kohta. Kui toode on saadaval, saadetakse teile teade teie esitatud e-posti aadressile. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid need on vajalikud teavituste saatmiseks.

Andmete töötlemine veebisaitidel ja mobiilseadmetes

Teenuste osutamiseks (kui see on vajalik või kui see tuleneb meie või kolmandate isikute õigustatud huvist) on meil õigus automaatselt koguda ja registreerida veebibrauserilt või teie seadmetelt serverile edastatud andmeid (nt IT-ressursside või teiste kasutajate turvalisuse tagamiseks). Andmed võivad sisaldada näiteks küpsiseid, IP-aadressi, tarkvara ja riistvara parameetreid, sirvitud veebilehti, mobiilseadme ID-numbrit, teavet rakenduse kasutamise kohta ning muid andmeid teie kasutatavate seadmete ja süsteemide kohta. Sellise teabe kogumine toetab veebilehtede nõuetekohast toimimist ning võimaldab teil meie veebisaiti mugavalt kasutada ja sellele täielikult juurde pääseda.

Küpsised

Küpsised on väiksed IT-andmeid sisaldavad tekstifailid, mis võimaldavad veebisaidil tõrgeteta toimida. Need salvestatakse teie lõppseadmesse. Failid võimaldavad tuvastada seadet ja kohandada veebisaidi kuvamist vastavalt teie eelistustele. Küpsised on vajalikud selleks, et saaksite veebisaidile nõuetekohaselt sisse logida ja kõiki funktsioone tõrgeteta kasutada. Küpsised teavitavad meid teie tegevusest veebisaidil, kuid need ei võimalda teie täielikku tuvastamist. Küpsiseid võib kasutada näiteks selleks, et:

a) kohandada veebisaidi sisu vastavalt teie eelistustele ja optimeerida veebisaitide kasutamist;

b) koostada statistikat, mis aitab meil mõista, kuidas te meie veebisaiti kasutate, ja näidata teie moe-eelistustele kohandatud sisu;

c) hoida seanssi avatuna;

d) pakkuda teile meie toodete turundussisu, mis on kohandatud teie vajadustele.

Lisateave küpsiste kohta on saadaval SIIN.

Sotsiaalmeediakontoga sisselogimine

Võite registreeruda meie veebisaitidel ja seejärel kasutada võimalust logida sisse oma sotsiaalmeediakonto kaudu (nt Facebook, Google jne). See sõltub teist, kuidas te registreerute või sisse logite. Teie sisselogimist autendib sotsiaalmeedia veebisait.

Samuti saate teavet sotsiaalmeedia veebisaidi poolt meile esitatud andmete ulatuse kohta. Sellisel juhul on need andmed vajalikud ja piisavad teie tuvastamiseks ja konto turvaliseks loomiseks meie veebisaitidel. Andmed pärinevad teie avalikust profiilist ja sisaldavad peamiselt teie eesnime, perekonnanime ja e-posti aadressi.

Meil ei ole mingeid õigusi seoses teie sotsiaalmeediakontoga, eelkõige sisu postitamisega. Lisateavet sotsiaalmeedia veebisaitide poolt kasutatavate andmete kohta leiate konkreetse veebisaidi privaatsuspoliitikast (nt Facebook https://www.facebook.com/policy.php või Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Sotsiaalmeedia veebisait, mida olete kasutanud meie veebisaidil registreerumiseks, ei teavita meid teie konto kustutamisest sellel sotsiaalmeedia veebisaidil ja teie otsusest selle konto kaudu mitte sisse logida, mistõttu teie sisselogimiseks kasutatud andmed jäävad meie andmebaasi. Kui olete meie veebisaidil sisse logitud, saate oma konto ise kustutada, algatades konto kustutamise toimingu jaotises „Minu andmed“.

Isegi kui te oma andmed kustutate, ei lõpeta me tingimata nende töötlemist; me säilitame andmeid teie tehingute kohta maksuseadustest tuleneva aja jooksul või selleks, et tagada meie kui vastutava töötleja huvid, kogudes tõendeid, mis on seotud kaebuste hindamise või kaupade tagastamisega.

Facebooki kohandatud sihtrühm

Kasutades Facebooki kohandatud sihtrühma töövahendit, võime edastada oma klientide e-posti aadresside või telefoninumbrite turvatud andmebaasi Facebooki töövahenditele. Kui olete Facebooki või teiste Meta kontserni veebisaitide registreeritud kasutaja ja teie e-posti aadress või telefoninumber on sama, mille esitasite nende veebisaitide külastamisel, võidakse teile esitada sponsoreeritud sõnumeid meie pakkumiste, trendide, eripakkumiste, müügi- või sooduskupongide kohta. Selle töövahendiga ei edasta me reklaami otse teie e-posti aadressi või telefoninumbri kaudu. Saate kohandatud sihtrühma turundusfunktsiooni ise reklaami seadetes välja lülitada. Selleks peate olema sisse logitud oma Facebooki kontole. Lisateavet mittestandardsete sihtrühmade kohta leiate aadressilt: https://en-gb.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

Facebooki lisandmoodul

Meie veebisait sisaldab Facebooki lisandmoodulit (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). See Facebooki lisandmoodul on tähistatud Facebooki logoga. Lisandmoodul ühendab teid otse meie profiiliga Facebooki serveris. Seejärel saab Facebook teie IP-aadressi põhjal teada, et olete meie veebisaiti külastanud.

Kui külastate meie veebisaiti, olles sisse logitud oma Facebooki profiili, salvestab Facebook teavet külastuse kohta. Isegi kui te ei ole sisse logitud, on Facebookil võimalik saada teavet IP-aadressi kohta. Juhime tähelepanu, et Facebook ei anna meile teavet andmete kogumise ja töötlemise kohta. Facebooki kogutud andmete eesmärk ja ulatus on meile teadmata.

Kui soovite saada lisateavet privaatsuspoliitika kohta, võtke ühendust Facebookiga või lugege selle kasutustingimusi: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kui te ei soovi jagada Facebookiga teavet meie veebisaitide külastuste kohta, soovitame teil esmalt oma Facebooki kontost välja logida.

Facebooki piksel

Meie veebisaidid sisaldavad Facebooki pikslit, et me saaksime reklaamida teile meie kaubamärkide tooteid vastavalt teie huvidele, kui külastate Facebooki või teisi veebisaite, mis samuti seda töövahendit kasutavad. Sellest tulenevalt võite saada isikupärastatud reklaami, et meie veebisait ja meie pakutavad tooted oleksid teile võimalikult huvipakkuvad ja vastaksid teie vajadustele parimal võimalikul viisil. Selliseid andmeid saades saame mõõta ka isikupärastatud reklaami otstarbe saavutamist ja koostada sellise sisuga seotud aruandeid. Kogutud andmed on anonüümsed, sest me ei saa teavet kasutaja identiteedi kohta. Andmeid säilitab ja töötleb Facebook, mistõttu on võimalik neid seostada õige kasutaja profiiliga. Facebook kasutab selliseid andmeid reklaami eesmärgil. Lisateavet privaatsuse kaitse kohta leiate Facebookist aadressil: https://www.facebook.com/about/privacy/. Saate kohandatud sihtrühma turundusfunktsiooni ise reklaami seadetes välja lülitada. Selleks peate olema sisse logitud oma Facebooki kontole.

Piksel ja sarnased tehnoloogiad

Partnerid, kelle teenuseid me kasutame, võivad paigutada meie veebisaitidele nn piksli. Kasutades pikslit või sarnast tehnoloogiat, luuakse ühendus meie partnerite serveritega, kui külastate meie veebisaite. Piksli paigutamine eeldab teie nõusolekut, mille annate reklaamiküpsiste aktsepteerimisel. Meie partnerid võivad sobitada meie toodete eripakkumisi teie moe-eelistustega, mis on kindlaks määratud meie partneritele veebisaitide kasutamise käigus esitatud teabe põhjal.

Sellest tulenevalt on teil võimalik saada isikupärastatud sisu meie toodete kohta, et need oleksid teile huvitavamad ja teie eelistustele vastavamad. Selliseid andmeid saades saame mõõta ka isikupärastatud reklaami otstarbe saavutamist ja koostada sellise sisuga seotud aruandeid. Üksikasjalik teave teie andmete töötlemise kohta meie partnerite poolt on saadaval SIIN.

TikToki piksel

Meie veebisaidid sisaldavad TikToki pikslit, mille tulemusena kuvatakse teile TikToki veebisaidi külastamisel meie kaubamärkide toodete reklaame, mis põhinevad teie huvidel. Sellest tulenevalt on teil võimalik saada meie toodete isikupärastatud reklaami, mis on teile võimalikult huvitav ja vastab teie eelistustele parimal võimalikul viisil. Selliseid andmeid saades saame mõõta ka isikupärastatud reklaami otstarbe saavutamist ja koostada sellise sisuga seotud aruandeid. Kogutud andmed on anonüümsed, sest me ei saa teavet kasutaja identiteedi kohta. Andmeid säilitab ja töötleb TikTok, mistõttu on võimalik luua ühendus asjaomase kasutaja profiiliga. TikTok kasutab selliseid andmeid reklaami eesmärgil.

Lisateavet privaatsuse kaitse kohta leiate TikTokist aadressil: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Teave LPP kaubamärgi profiilide kohta sotsiaalmeedias

Meil on profiilid järgmistel sotsiaalmeediaplatvormidel: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (edaspidi „sotsiaalmeedia“), kus me avaldame teavet oma kaubamärkide toodete kohta. Sotsiaalmeedia administraatorid salvestavad teie käitumist küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil ka iga meie profiilide külastuse ajal. Isikuandmete töötlemise täieliku ulatuse ja eesmärgid sotsiaalmeedias määravad kindlaks nende administraatorid.

Kui külastate meie profiile, saame juurdepääsu üldisele statistikale teie huvide ja demograafiliste andmete (nt vanus, sugu, piirkond) kohta, mida sotsiaalmeedia administraatorid genereerivad. Me vastutame täielikult selliste profiilide haldamise ja postituste eest, kasutajate poolt postitatud teabe eest, ka erasõnumites, ning suhtluse eest nimetatud sotsiaalmeedia veebisaitidel.

Facebooki ja Instagrami haldab Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa (edaspidi „Facebook“). /

YouTube’i haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinteresti haldab Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Kui teil on konto konkreetsel sotsiaalmeedia veebisaidil, on meil juurdepääs avalikuks määratud teabele samadel tingimustel kui teistel veebisaidi kasutajatel.

Kui külastate meie profiili, kasutab sotsiaalmeedia veebisaidi administraator küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et jälgida teie käitumist ja tegevust. Teavet kogutakse näiteks veebisaidi statistika koostamiseks. Statistika sisaldab ainult anonüümseid statistilisi andmeid profiili külastavate kasutajate kohta ja neid ei saa seostada konkreetse isikuga. Meil ei ole juurdepääsu isikuandmetele, mida sotsiaalmeedia kasutab näiteks veebisaidi statistika koostamiseks.

Tänu sotsiaalmeedia poolt genereeritud veebisaidi statistikale on meil teavet selle kohta, kuidas te meie profiile kasutate ja milline postitatud sisu on kõige populaarsem. Sellise teabe abil täiustame oma profiile, sobitades postitatud sisu täpsemalt teie huvidele ja eelistustele. Iga sotsiaalmeedia veebisaidi administraatorid vastutavad teie andmete töötlemise eest veebisaidi statistika koostamise eesmärgil. Sellest tulenevalt on iga administraator kohustatud teid teavitama kõigist isikuandmete töötlemisega seotud küsimustest, mis on seotud veebisaidi statistika koostamise eesmärgil, ning võimalusest kasutada kohaldatavate seaduste kohast õigust privaatsuse kaitsele.

Me kasutame sotsiaalmeedia veebisaitide pakutavaid teenuseid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, eelkõige kasutajate segmenteerimise ja tegevuste kaudu, mis võimaldavad meil sobitada pakutavad tooted teie vajadustele (vastavalt selliste veebisaitide kasutustingimustes sätestatud eeskirjadele).

Lisateavet teie andmekaitsega seotud õiguste kohta seoses veebisaidi statistika loomisega ja võimaluse kohta kasutada neid õigusi otse sotsiaalmeediaga suhtlemisel leiate järgmistelt aadressidelt.

1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://privacycenter.instagram.com/

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

Google Analyticsi andmekaitsedeklaratsioon

Meie veebisaidid kasutavad ettevõtte Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) veebiteenuste analüüsimehhanisme: Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager kasutavad küpsiseid, et analüüsida veebisaitide kasutamist. Küpsiste abil kogutud teave edastatakse Google’i USA-s asuvatesse serveritesse ja arhiveeritakse.

Kui meie veebisaidi külastamise ajal on IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon sisse lülitatud, lühendab Google teie kasutaja IP-aadressi. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingus loetletud riikide kohta. Ainult erijuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse, kus see lühendatakse. Nii on meie veebisaidil aktiivne IP-aadresside anonüümseks muutmise funktsioon.

Veebisaidi operaatori taotlusel kasutab Google kogutud teavet, et analüüsida veebisaidi liiklust ning koostada aruandeid veebisaidi ja muude veebisaidi kasutamisega seotud teenuste kasutamise kohta. Teie brauseri poolt Google Analyticsis edastatud IP-aadressi ei säilitata koos teiste Google’i andmetega.

Kasutame Google Analyticsit, et analüüsida meie veebisaidi kasutamist, tõhustada seda ja tutvustada teile meie kaubamärkide atraktiivseid tooteid.

Google Ads

Google Adsi töövahendite kasutamise raames võib teie andmeid saata teistele LPP partneritele ja teenusepakkujatele. Google Adsi kasutamise eesmärk on reklaamida meie kaubamärkide tooteid Google’i reklaamide kaudu välistel veebisaitidel. Reklaamikampaaniatest saadud andmete põhjal saame määrata oma reklaamitegevuse edukuse määra. Me teeme seda, näidates ainult selliseid reklaame, mis vastavad teie moe-eelistustele, ja meie eesmärk on tõhustada meie veebisaiti, et muuta see teile atraktiivsemaks. Kui külastate meie veebisaiti Google’i reklaami, Google Adsi kaudu, salvestatakse teie arvutisse küpsis, kuid see ei võimalda teie täielikku tuvastamist. Kogutud teave võib olla seotud konkreetsete reklaamide kuvamisega veebisaitidel, Google’i otsingumootoris ja Google’i partnerite teenuste kaudu. Kui olete registreeritud Google’i kasutaja, võib Google siduda teie külastuse meie veebisaidil teie kontoga. Kui te ei ole registreeritud Google’i kasutaja või kui te ei ole sisse logitud, võib Google salvestada ka teie IP-aadressi.

Google Adsi kliendivaste

Kasutades Google Adsi kliendivaste töövahendit, võime esitada Google’i töövahenditele meie klientide e-posti aadresside või telefoninumbrite turvatud andmebaasi. Kui olete näiteks YouTube’i, Gmaili või teiste Google’i kontserni kuuluvate veebisaitide registreeritud kasutaja ja teie e-posti aadress või telefoninumber on sama, mille esitasite Google’i kontserni kuuluvate veebisaitide külastamisel, võidakse teile esitada meie pakkumisi, trende, eripakkumisi, müüki või sooduskuponge käsitlevaid sponsoreeritud sõnumeid. Selle töövahendiga ei edasta me reklaami otse teie e-posti aadressi või telefoninumbri kaudu. Lisateavet reklaamide kuvamise kohta vastavalt kehtestatud kliendinimekirjale leiate aadressilt: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Kasutame Google Marketing Platformi veebiteenuste analüüsimehhanisme, näiteks Display & Video 360, Campaign Manager 360 ja Search Ads 360. Meie veebilehtedel kasutatakse silti Floodlight DV360, et hinnata meie kaubamärkide reklaamikampaaniate tõhusust. Eesmärgiks on optimeerida teatud reklaamide kuvamist, eelistades neid, mis vastavad teie eelistustele või moemaitsele. Töövahend võimaldab koguda ja salvestada teavet reklaamide kohta, millele te klõpsate, ning samuti teavet, mis põhineb teie käitumisel kolmandate isikute veebisaitidel. Google kasutab küpsiste ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millises brauseris kuvatakse, ja võib seega takistada, et neid kuvatakse rohkem kui üks kord. Lisaks võib Google kasutada küpsiste ID-d reklaampäringutega seotud konversioonide registreerimiseks. Küpsised ei sisalda mingeid isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, perekonnanimed või kodused aadressid. See töövahend võimaldab teie brauseril automaatselt Google’i serveriga ühendust võtta.

Meie eesmärk on tutvustada teile meie kaubamärkide tooteid, mis vastavad teie huvidele.

Lisateavet Google Marketing Platformi kohta leiate aadressilt: https://marketingplatform.google.com/about/.

Microsoft Bing Ads

Meie veebisait kasutab Microsoft Bing Adsi (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Selle tulemusena salvestatakse teie arvutisse küpsis, kui külastate meie veebisaiti Microsoft Bingi kaudu, mis reklaamib meie kaubamärkide tooteid. Microsoft Bing Adsi raames kasutatavate küpsiste eesmärk on turundus ja optimeerimine seoses meie pakutavate teenustega. Salvestatud küpsised salvestavad teavet teie külastuse kohta meie veebisaitidel ja teavet selle kohta, millistest meie kaubamärkide toodetest olete huvitatud. Küpsised võimaldavad selgelt tuvastada brauserit, kuid neid ei kasutata teie kui meie veebisaidi kasutaja tuvastamiseks.

Lisateavet Microsoft Bingi privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Samuti saate oma seadeid igal ajal muuta vastavalt suunistele, mis on esitatud jaotises „Turundusvahenditest loobumine“.

Turundusvahenditest loobumine

Küpsiste seadeid saate hallata oma brauseris. Teie valik võib ohustada veebisaidi mõnede funktsioonide täielikku kasutamist. Saate keelata küpsiste abil kogutud veebisaidi kasutamise andmete (sealhulgas IP-aadressi) salvestamise ja nende edastamise Google’ile ning nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades lisandmooduli, mis on saadaval aadressil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kui te ei soovi saada meie toodete isikupärastatud esitlusi või reklaami meie partneritelt, võite kasutada järgmisi lahendusi:

 1. valige oma brauseris sobivad seaded, keelates kolmandate poolte küpsised; lisateavet leiate küpsiste poliitikast;
 2. keelake konversioonijälgimise küpsised, st keelake küpsised domeenilt „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads; need seaded kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;
 3. keelake isikupärastatud reklaamid, mis on osa kampaaniast „About Ads“ aadressil http://www.aboutads.info/choices; seaded kustutatakse pärast küpsiste kustutamist;
 4. valige Firefoxi, Internet Exploreri või Google Chrome’i püsiv keelamine aadressil http://www.google.com/settings/ads/plugin; palun võtke siiski arvesse, et see võib piirata meie veebisaidi funktsionaalsust.
 5. keelake Criteo teenused, kasutades valikut, mis on saadaval aadressil https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Lisateavet Google’i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressilt: https://policies.google.com/privacy.

Privaatsuspoliitika muudatused

Veebisaidi teenused ja funktsioonid võivad muutuda, mis tähendab, et me võime tulevikus muuta privaatsuspoliitikat. Me anname dokumendi uutest versioonidest teada veebisaidil. Dokument on esitatud teavitamise eesmärgil. Me vaatasime ülaltoodud teabe üle 12.06.2023.

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi