Cijene na etiketi

Zašto ponekad postoje dvije cijene na etiketi - viša cijena se zaglavila na donjoj?

Naljepnice se ispisuju mnogo prije uvođenja proizvoda u trgovinu. Razlog za dvije različite cijene na etiketi je promjena cijene modela prije prodaje. Cijene se mogu mijenjati i na niže i na više. Razlozi za promjenu cijena mogu biti različiti - od ekonomskih čimbenika, kao što je promjena tečaja ili promjene cijena prijevoza, do tipične ljudske pogreške. U tom slučaju se precrta pogrešna cijena, i na nju se zalijepi nova cijena.

Je li istina da je izvorna cijena povećana prije promocije?

Stavljanje više cijene i promotivne cijene u isto vrijeme je protuzakonito. Takvoj praksi nema mjesta u Mohito trgovinama. Potencijalne promjene cijena događaju se prije uvođenja proizvoda u trgovinu.

Zašto nisu označene sve boje istog modela?

Odluka o smanjenju cijena motivirana je mnogim čimbenicima (uključujući i interes kupaca za određeni model). Ponekad su neke boje manje popularne od drugih i obično su snižene. Stoga se može dogoditi da je samo jedna boja snižena, dok će ostale boje zadržati cijenu.

Vaši osobni podaci
s nama je sigurno