Reklamacije na proizvod kupljen u lokalnoj prodavnici

Reklamacije se rešavaju prema standardnim procedurama.

 

Reklamaciju možete da uložite na proizvode kupljene u lokalnoj prodavnici u roku od 2 godine od datuma kupovine, a sama reklamacija mora da se podnese u lokalnoj prodavnici. U ovom slučaju nije obavezno da sa sobom ponesete originalni račun.

 

U slučaju da ste izgubili račun, budite spremni da pružite sledeće informacije:

 

naziv lokalne prodavnice

datum i okvirno vreme kupovine,

indeksni broj proizvoda (npr. LS914-80X-S) – može se naći na papirnoj etiketi sa cenom ili na etiketi prikačenoj na proizvod,

iznos kupovine na računu,

da li je račun sadržao i druge proizvode.

Obrazac za reklamacije će biti pripremljen u lokalnoj prodavnici, sve reklamacije se rešavaju u roku od 14 kalendarskih dana.

Vaši lični podaci
je sigurna sa nama

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.