IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA NA DALJINU

Prima:

LPP Serbia d.o.o. Beograd,
Milentija Popovića 5a,
11070, Beograd (Novi Beograd).
PIB: 21251925, PDV: 109839118
support.rs@mohito.com

Ja/Mi[*] vas ovim obaveštavam/o da se povlačim/o iz ugovora koji je sklopljen za kupovinu sledeće robe[*] /pružanje sledećih usluga[*]:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

poručene dana[*] _________________________ primljene/pružene dana[*]
_________________________

sa brojem porudžbine[**] ________________________ ,

račun/priznanica broj[**] ________________________ .

Ime(na) i prezime(na) potrošača _________________________
Adresa potrošača _________________________
Potpis(i) potrošača _________________________
(samo ukoliko je ovaj obrazac u papirnom obliku)

Datum _________________________

 

[*] Izbrisati nepotrebno.
[**] Pružanje ovih podataka nije neophodno, ali će pojednostaviti i ubrzati proces povraćaja.

Vaši lični podaci
je sigurna sa nama

Konstantno tražimo nova rešenja kako bismo bolje odgovorili na vaša očekivanja kada koristite našu uslugu. Poštujemo Vašu privatnost i brinemo o zaštiti Vaših podataka, pa Vas u vezi sa ažuriranjem rada Servisa molimo da pročitate novu verziju Politike privatnosti, gde predstavljamo principe postupanja sa ličnim podacima, obim njihovu obradu i prava i obaveze koje imate u vezi sa tim.