MOHITO KINKEKAARDI EESKIRJAD

1. Järgmisi suurtähtedega välja toodud mõisteid kasutatakse kinkekaartide puhul järgmistes tähendustes:

a. Väljastaja – LPP S.A. aadressiga Gdańsk ul. Łąkowa 39/44;
b. Pood – Mohito kaupluste ahelale kuuluv Poola territooriumil asuv kaupade müügikoht, mis on märgitud Mohito kinkekaarte vastu võtva kohana;
c. Mohito kinkekaart – kaart, millele on kantud punkte, mis moodustavad koos elektroonilise kupongi – kupongiga samaväärse elektroonse maksevahendi – mida kaardi omanik saab kaupluses kasutada;
d. Ostja – isik, kes kannab poes väljastajale väljastaja Mohito kinkekaardi vastu üle summa, mis on võrdne kinkekaardi väärtusega;
e. Kasutaja – Mohito kinkekaardi omanik, kes esitab selle poes kasutamiseks;
f. Kaubad – esemed, mida kauplustes müügiks pakutakse.

2. Väljastaja kohustub andma ostjale Mohito kinkekaardi (millele kantakse ostja poolt soovitud punktiarv, vähemalt 20 punkti) ja seda hiljem kauplustes maksevahendina aktsepteerima. Ostja kohustub väljastajale tasuma soovitud punktisummale vastava summa ning kasutama Mohito kinkekaarti kauplustes Mohito kinkekaardi kehtivusajal.

3. Ostja poolt punkti 2 kohaselt tasutav summa kantakse Mohito kinkekaardi väljastamisel täies ulatuses üle väljastajale.

4. Mohito kinkekaardi väärtus esitatakse Poola zlottides ja on võrdne kaardile salvestatud punktisummaga. 1 (sõnadega: üks) punkt on võrdne 1 PLN-ga (sõnadega: ühe zlotiga).

5. Kui kasutaja sõlmib väljastajaga kaupade müügikokkuleppe ja esitab kasutamiseks Mohito kinkekaardi, lahutatakse Mohito kinkekaardile kogunenud summast maha väljastajale müüdud kaupade eest tasumisele kuuluv summa.

6. Mohito kinkekaardile kogutud punktidest väljastajale Mohito kinkekaardi abil ostetavate kaupade eest tasumisele kuuluva summaga võrdse punktisumma maha lahutamise hetkel arvatakse kasutaja poolt väljastajale kaupade müügihinna eest tasumisele kuuluvast summast maha Mohito kinkekaardile salvestatud punktidest maha arvatud punktisummaga võrdne summa.

7. Mohito kinkekaarti ei saa vahetada sularaha vastu.

8. Mohito kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates kaardi ostjale üle andmise kuupäevast. Kaart aktiveerub ostjale üle andmise hetkel. Mohito kinkekaart ei kehti enne kaardi väljastaja poolset aktiveerimist. Mohito kinkekaardi kehtivusaeg ei ole pikendatav.

9. Mohito kinkekaarti võib kasutada ainult kauplustes peale kaardi aktiveerimist.

10. Väljastaja peab Mohito kinkekaardi ostjale üle andma kaupluses.

11. Kauplus ei vastuta ostjale üle antud Mohito kinkekaartide kaotsimineku (või vigastamise) eest.

12. Mohito kinkekaardi kasutamine on tõlgendatav kehtiva tehinguna ka juhul, kui kasutaja omandas Mohito kinkekaardi õigusvastaselt.

13. Kasutajal ei ole õigust Mohito kinkekaardi kaotamise, vigastamise või varguse korral väljastajale kaebusi esitada.

14. Mohito kinkekaardi esitamiseks peab kasutaja kinkekaardi esitama kaupluse personalile. Müüja lahutab kaardile salvestatud punktisummast maha kasutaja poolt väljastajalt ostetud kaupade maksumuse.

15. Väljastaja peab klienti teavitama, et Mohito kinkekaarti:
a. võib kasutada ainult kauplustes;
b. ei saa vahetada sularaha vastu;
c. ei saa kasutada peale aegumistähtaja möödumist.

16. Väljastaja võib Mohito kinkekaardi vastu võtmisest keelduda, kui:

a. Mohito kinkekaart on aegunud,
b. kinkekaardi kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, näiteks kuna:
     i. väljastaja IT-süsteemiga ei õnnestu ühendust saada,
     ii. Mohito kinkekaart on vigastatud nii, et kinkekaardile salvestatud andmed ei ole loetvad.

17. Väljastaja ei vastuta Mohito kinkekaardi kasutamise võimaluste puudumise eest, mis tuleneb väljastajast sõltumatutest põhjustest, näiteks kaupluse ja väljastaja IT-süsteemi vahelise elektroonilise või telefoniühenduse katkemise tõttu.

18. Kui Mohito kinkekaardile salvestatud punkte ei kasutata Mohito kinkekaardi aegumise ajaks ära, ei ole kasutajal õigus nõuda tasutud raha tagastamist.

19. Kui kasutaja poolt Mohito kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Mohito kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja vahe kinni maksta sularahas või pangakaardiga.

20. Kui kasutaja poolt Mohito kinkekaardi abil ostetud kaupade maksumus on Mohito kinkekaardile salvestatud punktisummast suurem, võib kasutaja kasutada ka teisele Mohito kinkekaardile salvestatud punkte.

21. Mohito kinkekaardi kohta, mis on kahjustatud nii, et seda ei ole võimalik nõuetekohaselt kasutada, võib esitada kaebuse. Kaebuse esitamisel peab kasutaja vigastatud Mohito kinkekaardi kaupluses personalile esitama. Õigustatud kaebuse korral väljastab väljastaja uue Mohito kinkekaardi, millele on salvestatud sama arv punkte, mis oli vigastatud Mohito kinkekaardil selle väljastajale tagastamise hetkel. Uus väljastaja poolt kasutajale väljastatud Mohito kinkekaart kehtib sama kaua, kui oleks kehtinud asendatud vigastatud Mohito kinkekaart.

22. Väljastaja vaatab kõik Mohito kinkekaartidega seotud kaebused üle kirjalikult 30 (sõnadega: kolmekümne) päeva jooksul alates kasutajale kirjaliku kaebuse esitamise kuupäevast.

23. Mohito kinkekaartidega seotud kaebused võib esitada kaupluse lahtiolekuajal kauplusesse. Väljastaja saadab parandatud Mohito kinkekaardid kauplusesse, kus kaebus esitati.

24. Mohito kinkekaarti kasutades ostetud kaupade kauplusesse tagastamise korral saab kasutaja väljastajalt tagastatud kaupade hinnale vastava arvu uusi punkte. Uued punktid salvestatakse uuele Mohito kinkekaardile, mille väljastaja väljastab kaupade tagastamise hetkel. Väljastaja poolt kasutajale antud punti alusel väljastatud Mohito kinkekaart kehtib kaksteist kuud alates väljastamise kuupäevast.

25. Kasutaja kinnitab väljastajale raha tasumise ja Mohito kinkeraadi saamisega, et on käesolevad eeskirjad läbi lugenud, saab aru nende sisust, tal ei ole eeskirjade osas küsimusi ega vastuväiteid ning ta kohustub neid järgima.

26. Kasutaja kinnitab Mohito kinkekaardi kaupluses kaupade ostmisel kasutamisega, et kasutab Mohito kinkekaardi vastavalt väljastaja valduses olevale dokumentatsioonile.

27. Mohito kinkekaart ei ole elektrooniline maksevahend , elektrooniline sularahavahend ega maksekaart.

28. Kõiki küsimusi, mida käesolevas dokumendis ei käsitleta, reguleeritakse müügikupongide seaduse sätete alusel.

29. Kasutajale Mohito kinkekaardi väljastamine ei ole maksuseaduste alusel käibemaksustatav. Kasutajal on õigus väljastajale hiljemalt Mohito kinkekaardi väljastamise hetkel esitatud taotluse alusel saada väljastajalt sularahamakset kinnitava dokumendina kirjalik tšekk, mille näol ei ole tegemist käibemaksuarvega.

30. Korraldajal on õigus eeskirju igal ajal põhjust avaldamata muuta. Muudetud eeskirjadega saab tutvuda veebilehel www.mohito.com ja Mohito kauplustes.

 

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi