Arve andmed

Arve andmetes saad muuta arvele lisatavaid andmeid. Tellimust tehes saad valida, kas soovid arvet eraisikule või ettevõttele. Enne tellimuse kinnitamist palume veenduda, et arve andmed on korrektsed. 

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi