Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
MOHITO KESTLIKU MOE SUUNAS
LPP

KAUBAMÄRK MOHITO KUULUB ETTEVÕTTELE LPP, KES KUJUNDAB, TOODAB JA TURUSTAB RÕIVAID. PEALE MOHITO HALDAB LPP KA JÄRGMISI KAUBAMÄRKE: HOUSE, CROPP, RESERVED JA SINSAY.

FOR PEOPLE

USUME, ET TSIVILISATSIOONI PRAEGUSES ARENGUETAPIS ON KESTLIK ARENG VÕIMALIK. TUNNEME VASTUTUST TULEVASTE PÕLVKONDADE JA TINGIMUSTE EES, MILLES NAD PEAVAD ELAMA.

FOR OUR PLANET

MEIE KESTLIKU ARENGU STRATEEGIA (2020–2025) EESMÄRK ON VÄHENDADA MÄRKIMISVÄÄRSELT NEGATIIVSET MÕJU KESKKONNALE.

MIDA ME TEEME TÄNA
OUR CURRENT ACTIVITIES
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
25,4
25,4 MILJONIT POOLA ZLOTTI ON VIIMASE 5 AASTA JOOKSUL SUUNATUD TÖÖOHUTUSE PARANDAMISELE TARNIJATE TEHASTES
3971
OHUTUSAUDITIT ON LÄBI VIIDUD VIIMASE 3 AASTA JOOKSUL
92%
OHUTUSRISKIDEST ON ACCORDI AUDITITE TULEMUSEL KÕRVALDATUD

Tootmise ohutuse ja inimõiguste austamise järelevalve on olnud meie prioriteet juba aastaid. Seetõttu viime järjepidevalt läbi auditeid, et hinnata oma tarnijate töötingimusi. Oleme ainus Poola ettevõte, mis on Accordi liige – see on fond, mis püüab parandada töötingimusi Bangladeshis. Teeme koostööd tunnustatud audiitoritega, kuid peale selle on meil ka Aasias kohapeal tegutsev oma töörühm.

50

Mitmekümnes meie kaubamärke müüvas kaupluses loodi kasutatud tekstiili kogumise süsteem, mis on meie panus seoses põhimõttega anda teine elu asjadele, mida me enam ei vaja. Annetame kogutud rõivad kõige raskemas olukorras olevatele inimestele.

EI
„EI“ ANGOORA JA NATURAALSE KARUSNAHA KASUTAMISELE

Meile läheb väga korda ka loomade inimlik kohtlemine. Seetõttu ei kasutatud meie praeguste kollektsioonide tootmisel angoorat ega naturaalset karusnahka. Oleme ka teatanud, et alates 2020. aasta esimestest kollektsioonidest ei kasuta me enam mohääri.


2019. aasta oktoobris otsustasime, et meie toodetes kasutatav kašmiir peab olema sertifitseeritud loomade heaolu tähistava viie vabaduse osas. Kui see on võimatu, siis loobume üldse selle materjali kasutamisest.

EI
PLASTILE

Kahe aasta jooksul oleme vähendanud plasti kasutamist e-kaubanduse pakendites ligikaudu 250 tonni võrra..

MEIE KOHUSTUSED
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
TOODE JA TOOTMINE
2020
PROGRAMM ECO AWARE PRODUCTION

Me kehtestame tarnijatele nõudmisi tehaste veemajanduse ja energiavarustuse järelevalve kohta.

2021
25% LPP TOODETUD RÕIVASTEST KUULUVAD KOLLEKTSIOONI ECO AWARE

Every fourth clothing item in our brands’ selection will be more environmentally friendly.30% AASIAS ASUVATEST TEHASTEST OSALEVAD PROGRAMMIS ECO AWARE PRODUCTION

Kolmandik Aasia rõivatarnijatest muudavad oma tootmissüsteemi vee- ja energiakulu vähendamiseks.

2023
100% TEKSADEST KUULUB PROGRAMMI ECO AWARE PRODUCTION

Kõik teksavabrikud, kellega me koostööd teeme, on kaasatud programmi Eco Aware Production.RÕIVASTE KOGUMISSÜSTEEM 100% MEIE KAUPLUSTES

Anname tekstiilile teise elu. Me kogume kasutatud rõivaid sõltumata kaubamärgist kõigis meie kauplustes ja annetame neist iga rõivaeseme raskes olukorras olevatele inimestele.1 MILJONIT POOLA ZLOTTI SUUNAME ARENGUUURINGUTESSE

In cooperation with a reputable research centre, we’ll invest one million Polish zlotys in the technology of textile waste resource recovery.

Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
KEMIKAALIOHUTUS TOOTMISES
2020
ZDHC LIIGE

Organisatsiooni ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals ehk ohtlike kemikaalide nullheide) liikmeks astumisega teeme jõupingutusi selleks, et kasutada keskkonnasäästlikke ja inimestele ohutuid kemikaale.

2021
100% VILLAST JA UDUSULGEDEST HANGITAKSE SERTIFITSEERITUD FARMIDEST

Iga meie toode, mis sisaldab naturaalset villa või udusulgi, saab nende materjalide humaanset päritolu tõendava rahvusvahelise sertifikaadi.

2025
TÄIELIK VASTAVUS ZDHC NÕUETELE

Koostöös oma tarnijatega saavutame tarneahela täieliku vastavuse ohtlike kemikaalide nullheite programmi Zero Discharge of Hazardous Chemicals standarditega.

PLASTID KONTROLLI ALLA
2020
MOHITO JA RESERVED E-KAUBANDUSE PAKENDID ON 100% ÜHEKORDSELT KASUTATAVATE PLASTTOODETE VABAD

The packaging of each online-purchased product by Mohito and Reserved will be free from single-use plastic.ÜHEKORDSELT KASUTATAVA KILE SISALDUS TOOTENÄIDISTES VÄHENEB 50% VÕRRA

Vähendame märkimisväärselt plastide kasutamist oma tarnijatega toimuvas äritegevuses.

2021
100% HINNASILTIDEST ON KILEVABAD

Vähendame märkimisväärselt plastide kasutamist oma tarnijatega toimuvas äritegevuses.

2023
100% TAASTÖÖDELDUD VÕI SERTIFITSEERITUD PAPP

Kus võimalik, vahetame tavalise papi ümbertöödeldud papi vastu. Teistel juhtudel kasutame säästval teel saadud toorainet.100% KAUPLUSES KASUTATAVATEST PAKENDITEST ON TEHTUD RINGLUSSEVÕETUD MATERJALIDEST

Kõrvaldame tarbetu plasti. Praegu veel kasutatavad plastid on ringlussevõetud plastid.

2025
PAKENDITES KASUTATUD PLAST ON 100% TAASKASUTATAV, RINGLUSSEVÕETAV VÕI KOMPOSTITAV

Kõik meie plastist pakendid on taaskasutatavad, ringlussevõetavad või kompostitavad. Püüame jõuda suletud ringi süsteemis plastimajanduseni.

Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
Mohito Sustainability
KESTLIKUD HOONED
2020
ECO AWARE STORES’I PROGRAMMI ALGUS

Võtame kasutusele kaupluste ehitamise ja haldamise normid, mis vastavad keskkonnasäästlikkuse põhimõtetele.

2021
100% ROHELINE ENERGIA SERVERITELE JA VEEBIPOODIDELE

Kõik meie serverid ja veebipoed töötavad taastuvenergial.

2023
LPP UUED HOONED ON 100% ÖKOLOOGILISE SERTIFIKAADIGA

Kõigil LPP uutel hoonetel on rahvusvaheline keskkonnasertifikaat BREEAM või LEED.

2025
ECO AWARE STORES’I PROGRAMMI RAKENDAMINE MEIE KAUPLUSTES 100% ULATUSES

Meie müügivõrk on 100%-liselt kaasatud kaupluste energiatõhusama ja keskkonnasäästlikuma haldamise programmi.

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi