Умови і положення послуги "Замов/отримай"

1. Наступні положення та умови (далі — «Умови») визначають правила надання послуги Омніканальність, що полягає в доставці замовлених клієнтом товарів до зазначеного ним місця. 

2. Умови поширюються лише на продаж товарів у магазинах під брендом Mohito, розташованих на території Республіки Польща, за винятком стокових магазинів.

3. Терміни в Умовах означають наступне:

a) Емітент — компанія LPP S.A., зареєстрована за адресою: вул. Лакова 39-44, 80-769 Гданськ, внесена до Національного судового реєстру в суді району Гданськ-Пулноц (м. Гданськ); 7-й комерційний відділ Національного судового реєстру; під номером 778 ,татутний капітал 3 708 482 злотих (сплачено повністю), REGON 190852164, NIP 583 -10-14- 898;

б) Магазин — стаціонарний магазин під брендом Mohito, розташований на території Республіки Польща;

в) Товари — будь-яке рухоме майно, представлене для продажу в Магазині за звичайною ціною;

г) Клієнт — особа, яка купує Товари або зацікавлена в їхній купівлі;

e) Омніканальність (Omnichannel) — послуга, що надається Продавцем, яка дозволяє Клієнту отримувати замовлені ним товари згідно з описаними в цьому документі умовами.

4. Клієнт може скористатися послугою Омніканальність, якщо продукт, що його цікавить, відсутній в асортименті Магазину, де Клієнт наразі перебуває. Послугу Омніканальність не можна використовувати для доставки Товарів, представлених у Магазині в момент перебування в ньому Клієнта.

5. Послуга Омніканальність надається за умови, що Товар, який цікавить Клієнта, у зазначеному Клієнтом розмірі є в наявності на складі Продавця.

6. Послуга Омніканальність надається виключно для Товарів без знижки.

7. Замовлені Клієнтом Товари доставляються одним із таких способів на вибір Клієнта:

а) до вказаного магазину на території Республіки Польща з подальшим отриманням Клієнтом (особисте самовивезення);

б) обраною Продавцем кур’єрською службою за рахунок Продавця.

8. Для організації доставки згідно з умовами, наведеними в цьому документі, Клієнт надає Продавцю всі необхідні дані, а саме:

а) у разі особистого самовивезення — ім’я, прізвище та номер телефону;

б) у разі доставки кур’єрською службою — ім’я, прізвище, адресу отримання Товарів Клієнтом та номер телефону Клієнта.

Ці дані необхідні для належного оформлення договору купівлі-продажу. Дані обробляються Продавцем згідно з Умовами омніканальної обробки персональних даних.

9. Інформація про статус виконання замовлення в рамках послуги Омніканальність надається за допомогою текстових повідомлень на номер телефону, вказаний Клієнтом у момент оформлення замовлення.

10. Якщо Клієнт також має чинний акаунт користувача на платформі https://www.mohito.com/, він за бажанням може вказати свою адресу електронної пошти. Після цього Клієнт зможе використовувати функції, які пропонує платформа для послуги Омніканальність, виключно з метою відстеження статусу виконання замовлення. Ця можливість не впливає на той факт, що надання послуги Омніканальність виконується згідно з договором купівлі-продажу, укладеним у Магазині, а не з договором, укладеним дистанційно.

11. Продавець залишає за собою право тимчасово та без зазначення причини обмежити доступність послуги Омніканальність.

12. Укладення договору купівлі-продажу з використанням послуги Омніканальність вважається укладенням договору купівлі-продажу за присутності обох сторін у Магазині й не впливає на права та обов’язки Клієнта, передбачені договором купівлі-продажу, укладеним у Магазині. Це означає, зокрема, що права Клієнта щодо повернення Товарів та щодо гарантії (рекламацій) реалізуються відповідно до правил, що застосовуються до продажу в Магазинах; право на повернення Товарів, замовлених через послугу Омніканальність, поширюється на всі замовлені таким чином Товари.

 

Умови омніканальної обробки персональних даних

1. Наступні положення та умови (далі — «Умови») визначають правила обробки персональних даних щодо доставки Товарів із використанням послуги Омніканальність.

2. Терміни в Умовах означають наступне:

a) Оператор персональних даних — компанія LPP S.A., зареєстрована за адресою: вул. Лакова 39-44, 80-769 Гданськ, внесена до Національного судового реєстру в суді району Гданськ-Пулноц (м. Гданськ); 7-й комерційний відділ Національного судового реєстру; під номером 778;

б) Обробник даних — особа, якій компанія LPP SA довіряє обробку персональних даних, зібраних для надання послуги Омніканальність; перелік суб'єктів, які обробляють дані, наведено у цьому документі;

в) Персональні дані — дані, що стосуються фізичної особи, надані цією особою Оператору персональних даних для надання послуги Омніканальність, які дозволяють ідентифікувати цю особу;

г) Магазин — стаціонарний магазин під брендом MOHITO, розташований на території Республіки Польща;

д) Товари — будь-який товар, представлений для продажу в Магазинах;

е) Клієнт — особа, яка надає Персональні дані оператору персональних даних і використовує послугу Омніканальність;

ж) Омніканальність — система замовлення та доставки Товару Клієнту згідно з Умовами омніканального продажу та доставки.

3. Клієнт надає Оператору персональних даних свої персональні дані виключно з метою використання послуги Омніканальність.

4. Персональні дані надаються Клієнтом у момент оформлення замовлення в Магазині.

5. Персональні дані вносяться працівником Магазину через додаток Store Vision на мобільному пристрої.

6. Клієнт може в будь-який час переглянути умови згоди на обробку Персональних даних та власні права щодо обробки цих даних.

7. Обсяг Персональних даних, які повинен надавати Клієнт:

а) для надання послуги Омніканальність за умови отримання Клієнтом замовлення в Магазині:

– ім'я та прізвище;

– номер телефону.

б) для надання послуги Омніканальність за умови доставки Товарів кур'єрською службою на вибір Продавця:

– ім'я та прізвище;

– адреса доставки;

– номер телефону.

в) необов'язково:

– адреса електронної пошти, пов’язана з акаунтом Клієнта на сайті https://www.mohito.com, з метою відстеження замовлення.

8. Надання згоди на обробку Персональних даних згідно з цими Умовами є добровільним.

9. Надані Клієнтом Персональні дані обробляються Оператором персональних даних та Обробниками даних виключно з метою надання послуги Омніканальність.

10. Щодо своїх Персональних даних Клієнт у будь-який час має право:

а) відкликати згоду на обробку Персональних даних, якщо це не вплине на процедури, що здійснюються на підставі цієї згоди, зокрема на правильність розміщення замовлень та надання послуг;

б) вимагати видалення Персональних даних, якщо це не вплине на процедури, що здійснюються на підставі цієї згоди, зокрема на правильність розміщення замовлень та надання послуг;

в) вимагати обмеження обробки Персональних даних;

г) вимагати передачі Персональних даних визначеній Клієнтом особі;

e) вимагати від Оператора персональних даних надати інформацію про обсяг обробки Персональних даних.

11. Оператор персональних даних заявляє, що Персональні дані Клієнта будуть видалені з додатку Store Vision протягом одного місяця з моменту їхнього надання Клієнтом.

12. Після розміщення замовлення Персональні дані Клієнта зберігаються Оператором персональних даних та Обробниками даних протягом періоду, необхідного кожній стороні для надання претензій (наприклад, для задоволення претензій Клієнта за гарантією), а також протягом періоду,

передбаченого чинним законодавством (наприклад, податковим), і не обробляються в інших цілях, окрім зазначених у цьому розділі.

13. З метою коректного надання послуги Омніканальність Оператор персональних даних передає Персональні дані Клієнта таким Обробникам:

а) дочірній компанії Оператора персональних даних — LPP Retail sp. z o.o., зареєстрованій за адресою: вул. Лакова 39-44, 80-769 Гданськ, внесеній до Національного судового реєстру в суді району Гданськ-Пулноц (м. Гданськ) під номером 188787,

в обсязі, потрібному для отримання замовлення та збору Персональних даних у Клієнта;

б) складському оператору — компанії BERTELSMANN MEDIA sp. z o.o., зареєстрованій у Варшаві за адресою Єрусалимські алеї, 65/79, 00-697, Варшава, внесеній до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності Національного судового реєстру в районному суді Варшави;

12-й комерційний відділ Національного судового реєстру; під № KRS 0000007209, зі статутним капіталом 35 000 000,00 злотих; Arvato Services Polska, відділ Плевіска; вул. Колейова 150, 62-064, Плевіска/Познань, номер платника ПДВ: 527-02-03-276, № REGON: 011073542.

в) кур'єрській службі — DPD Polska Sp. z o.o., 02-274 Варшава, вул. Мінеральна, 15, внесеній до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності Національного судового реєстру у районному суді Варшави; 13-й комерційний відділ Національного судового реєстру; під номером KRS 0000028368; № платника ПДВ: 526-020-41-10; статутний капітал: 228 604 000 злотих, сплачений повністю.

14. З питаннями або претензіями щодо обробки, крадіжки або підозри на крадіжку Персональних даних слід звертатися до служби підтримки Оператора персональних даних в один із таких способів:

а) через контактну форму на сайті інтернет-магазину: https://www.mohito.com/ua/uk/contacts.

б) звичайною поштою за адресою: LPP S.A, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk,

в) за телефоном: 58 353 64 64 (вартість дзвінка — за тарифами вашого оператора).

 

Оновлення політики конфіденційності!

Ми постійно шукаємо нові рішення, щоб краще відповідати вашим очікуванням при використанні нашого Сервісу. Ми поважаємо вашу конфіденційність та дбаємо про захист вашої інформації, тому у зв’язку з оновленням роботи Сервісу просимо ознайомитися з новою версією Політики конфіденційності, де ми представляємо принципи обробки персональних даних, обсяг їх обробки, а також права та обов’язки, які ви маєте у зв’язку з цим.