Jak dokonać zwrotu produktów zakupionych w sklepie stacjonarnym?

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym Mohito na terenie Polski jest możliwy w terminie do 30 dni od dnia dokonania jego zakupu w dowolnym salonie (poza sklepami outletowymi).

Aby dokonać zwrotu, należy wraz z produktem dostarczyć oryginalny dowód zakupu (np. paragon fiskalny, fakturę VAT).

Zwrot środków za produkt nastąpi w takiej samej formie, w jakiej dokonywana była płatność. Jeśli płaciłaś za zamówienie kartą płatniczą, zabierz ze sobą również potwierdzenie płatności z terminala. Zwrot może zostać wykonany tylko na tę samą kartę, przedstawioną przez jej właściciela.

Ważne! Produkt nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania i musi posiadać oryginalnie przymocowane metki.

 

Polityka zwrotów w salonach

§ 1

1.    Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w salonach stacjonarnych MOHITO.

2.    Regulamin nie dotyczy salonów outletowych i sklepu internetowego, w których sprzedawane są produkty marki MOHITO.

§ 2

1.    Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a.    Sprzedawca - LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-769, ul. Łąkowa 39-44.
b.    Towar – wszelkie towary zakupione w salonach marki MOHITO, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
c.    Salon MOHITO- znajdujący się na terenie Polski salon marki MOHITO (z wyjątkiem salonów Outletowych oraz sklepu Internetowego).
d.    Wymiana towaru – wymiana zakupionego towaru na identyczny towar w obrębie rozmiaru bądź koloru.

§3

1.    Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w salonie MOHITO w terminie do 30 dni (czas liczony od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie lub fakturze jako daty sprzedaży), na zasadach wskazanych w Regulaminie.
Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany ani zwrotu towaru.

2.    Zwrotowi bądź wymianie nie podlega:

a. Towar, który nosi jakiekolwiek ślady użytkowania;
b. Towar, który został w jakikolwiek sposób uszkodzony;
c. Towar, który nie posiada oryginalnie przymocowanych wszelkich stałych oznaczeń, w tym w szczególności metek, w które sprzedawca zaopatrzył towar oraz które noszą ślady ich usuwania czy ponownego przymocowania do towaru. W przypadku zakupu towaru bez metki zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy na paragonie sprzedawca zamieścił stosowne oznaczenie;
d. Towar, który nie znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony (np. perfumy, akcesoria plażowe);
e. Towar, którego cena w momencie sprzedaży została obniżona ze względu na wady fizyczne, uszkodzenia, niepełną wartość, jakie występowały w towarze;
f.  Towar zakupiony w salonach outletowych;
g. Towar zakupiony poza granicami Polski;
h. Bielizna (majtki);
i. Torby papierowe;
j. Towar zakupiony w systemie Tax Free, co do którego dokonano zwrotu podatku VAT;

3.    W przypadku niespełniania przez towar powyższych wymogów decyzję o nieprzyjęciu towaru do zwrotu bądź wymiany podejmuje kierownik salonu.

4.    Zwrotu bądź wymiany towaru Konsument może dokonać w każdym salonie MOHITO niezależnie od miejsca faktycznego zakupu towaru, z wyjątkiem salonów outletowych.

5.    Zwrot bądź wymiana będzie dokonana tylko za okazaniem dowodu zakupu, w postaci oryginalnego paragonu fiskalnego, a w przypadku płatności za towar kartą płatniczą obligatoryjne jest również okazanie potwierdzenia płatności.

6.    Zwracany bądź wymieniany towar powinien spełniać wymogi opisane w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu.

7.    Konsument, przed zakupem towaru, powinien upewnić się, czy towar ten będzie podlegał zwrotowi na zasadach opisanych w Regulaminie.

8.    Podczas dokonywania zwrotu w salonie MOHITO Konsument zostanie poproszony o podpisanie paragonu/faktury/korekty celem potwierdzenia zwrotu.

9.    Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu lub wymiany, Konsument:

a.    Zwraca sprzedawcy również paragon, o którym mowa w punkcie 5. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u sprzedawcy.
b.    Okazuje sprzedawcy oryginał faktury VAT. Jeżeli na fakturze znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje fakturę korygującą. Oryginał faktury VAT jest zwracany Konsumentowi.

§ 4.

1.    Za zwrot towaru Konsumentowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego kwoty:

a.    W przypadku, gdy Konsument płacił za towar gotówką, zwrot następuje w gotówce;
b.    W przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, zwrot należności następuje wyłącznie na tę samą kartę, którą opłacono towar;
c.    Zwrotu należności na kartę płatniczą, kredytową lub debetową można dokonać jedynie właścicielowi karty;
d.    W przypadku płatności całej należności za towar kartą podarunkową MOHITO, zwrot należności jest dokonywany na kartę podarunkową;
e.    Przy płatności bonami Sodexo lub innymi bonami pieniężnymi, które są przyjmowane w salonach MOHITO, zwrot należności następuje na kartę podarunkową.

§ 5.

1.    Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, na adres sprzedawcy wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.

2.    Z Regulaminem można zapoznać się w salonach stacjonarnych MOHITO.

3.    Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2020 r. do odwołania.

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.