Termenii și condițiile serviciului Omnichannel

 

1. Termenii și condițiile următoare (denumite în continuare: „Termeni și condiții”) definesc regulile pentru prestarea serviciului Omnichannel, constând în livrarea de bunuri comandate de către client într-un magazin fizic dintre cele enumerate la punctul 2 de mai jos, prin intermediul unei aplicații a vânzătorului folosită în respectivul magazin, la o destinație specificată de către acesta.

2. Termenii și condițiile se aplică numai în cazul vânzării de bunuri în magazinele mărcii Mohito, localizate pe teritoriul României, cu excepția magazinelor de tip outlet.

3. Termenii utilizați în Termeni și condiții vor avea următoarele înțelesuri:

a) Vânzător – LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

b) Magazin – un magazin al mărcii Mohito, cu excepția magazinelor de tip outlet, localizat pe teritoriul României;

c) Bunuri – orice bunuri mobile comercializate de Vânzător la preț neredus (etichetă albă) în magazinele sale Mohito, cu excepția magazinelor de tip outlet;

d) Client – persoană prezentă într-un magazin Mohito, care cumpără Bunuri/este interesată să cumpere Bunuri prin intermediul aplicației Omnichanel a Vânzătorului;

e) Omnichannel – serviciu oferit de către Vânzător pentru a permite Clientului prezent într-un magazin fizic arătat la punctul 2 de mai sus, să primească bunurile comandate și achitate în magazin, în conformitate cu termenii și condițiile descrise în prezentul document.

4. Clientul poate utiliza serviciul Omnichannel atunci când produsul pe care dorește să îl achiziționeze nu este disponibil în stocul de Bunuri din Magazinul în care se află în acel moment. Serviciul Omnichannel nu poate fi utilizat pentru a livra Bunuri care sunt disponibile în Magazin în momentul în care Clientul se află acolo.

5. Serviciul Omnichannel poate fi furnizat cu condiția ca produsul de care este interesat Clientul, în mărimea indicată de acesta, să fie încă disponibil în depozitul Vânzătorului.

6. Bunurile comandate de către Client vor fi livrate, conform alegerii acestuia, prin una dintre metodele următoare:

a) într-un magazin Mohito indicat de Client de pe teritoriul României, apoi preluate personal de către Client – ridicare personală;

b) la o adresă indicată de Client, prin intermediul unei firme de curierat, aleasă de către Vânzător – pe cheltuiala Clientului. Pentru cumpărături peste valoarea de 150 lei, costul de transport al unui colet către Client este suportat de Vânzător. Pentru cumpărături sub 150 lei, costul de transport/colet este suportat de Client și are valoarea de 9,90 lei.

7. Pentru ca livrarea să fie efectuată în conformitate cu termenii și condițiile furnizate în prezentul document, Clientul oferă Vânzătorului datele necesare pentru efectuarea livrării, care sunt:

a) în cazul ridicării personale din magazin: prenumele, numele, adresă de email (opțional - în condițiile arătate la punctul 9 de mai jos) și numărul de telefon;

b) în cazul livrării prin curier la adresa indicată de Client: prenumele, numele, adresa la care Clientul dorește să primească bunurile comandate, adresă de email (opțional - în condițiile arătate la punctul 9 de mai jos) și numărul de telefon.

Aceste date sunt necesare pentru încheierea și executarea corectă a contractului de vânzare. Datele vor fi prelucrate de către Vânzător conform „Termenilor și condițiilor Omnichannel privind prelucrarea datelor cu caracter personal” arătate mai jos.

8. Orice înștiințări cu privire la executarea comenzii ca parte a serviciului Omnichannel vor fi efectuate prin intermediul unui mesaj trimis la numărul de telefon furnizat de către Client la plasarea comenzii și prin e-mail dacă acesta a fost furnizat Vânzătorului.

9. În cazul în care Clientul are și un cont de utilizator activ pe platforma www.mohito.com, acesta poate furniza, opțional, adresa de e-mail. Acest lucru va permite Clientului să utilizeze funcțiile oferite de platformă pentru serviciul Omnichannel, exclusiv în scopul de urmărire a stadiului comenzii. Această posibilitate nu influențează faptul că serviciul Omnichannel este prestat în baza contractului de vânzare încheiat prin prezența simultană a ambelor părți în Magazin, și nu ca un contract încheiat la distanță.

10. Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita/suspenda temporar disponibilitatea serviciului Omnichannel ori de a înceta acest serviciu, fără a oferi un motiv în acest sens. Această limitare nu va afecta comenzile în curs de livrare efectuate de Client anterior limitării/suspendării ori încetării serviciului.

11. Încheierea contractului de vânzare prin utilizarea serviciului Omnichannel constituie încheierea contractului de vânzare în prezența ambelor părți în Magazin și nu influențează drepturile și obligațiile Clientului cu privire la încheierea contractului de vânzare în Magazin. Acest lucru înseamnă, în special, că drepturile Clientului cu privire la returnarea Bunurilor și la garanție (plângeri) vor fi exercitate în conformitate cu regulile care se aplică vânzărilor în Magazin; dreptul de a returna bunurile comandate prin serviciul Omnichannel se aplică bunurilor comandate în acest fel, termenul de retur începând să curgă de la data recepționării acestora într-una din modalitățile arătate la punctul 6 de mai sus.

În cazul în care Clientul alege să păstreze anumite Bunuri și să returneze doar parțial comanda, costul de transport nu va fi rambursat.

 

 

II. Termenii și condițiile Omnichannel privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1. Termenii și condițiile următoare (denumite în continuare: „Termeni și condiții”) definesc regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la livrarea bunurilor, ca parte a serviciului Omnichannel.

2. Termenii utilizați în Termeni și condiții vor avea următoarele înțelesuri:

a) Operator de date – LPP ROMANIA FASHION S.R.L., având sediul în Bucureşti, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Tower, Aripa de Est, etaj 6, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/17329/2007 având CUI: RO22418650 (numit în cele ce urmează şi LPP RO)

b) Persoana împuternicită de către operator – persoană împuternicită de LPP RO pentru a prelucra datele cu caracter personal în scopurile serviciului Omnichannel; o listă cu Persoanele împuternicite de către operator este inclusă în acești Termeni și condiții;

c) Date cu caracter personal – date cu privire la o persoană fizică ce permit identificarea acelei persoane, furnizate de către persoana respectivă Operatorului de date în scopul utilizării serviciului Omnichannel;

d) Magazin – un magazin al mărcii Mohito, localizat pe teritoriul României;

e) Bunuri – orice bunuri mobile disponibile pentru vânzare în Magazin, la preț neredus (etichetă albă);

f) Client – persoană care utilizează serviciul Omnichannel, furnizând Date cu caracter personal Operatorului de date;

g) Omnichannel – sistem pentru comandarea de Bunuri și livrarea acestora către Client, conform termenilor și condițiilor descrise în prezentul document.

3. Clientul furnizează Datele sale cu caracter personal Operatorului de date exclusiv în scopul utilizării serviciului Omnichannel.

4. Clientul furnizează Datele cu caracter personal în momentul plasării unei comenzi în Magazin.

5. Angajatul Magazinului introduce Datele cu caracter personal utilizând un dispozitiv mobil, prin intermediul aplicației mobile Store Vision.

6. În orice moment, Clientul poate citi atât condițiile de prelucrare a Datelor cu caracter personal, cât și drepturile Clientului privind prelucrarea Datelor cu caracter personal.

7. Varietatea Datelor cu caracter personal furnizate de către Client:

a) necesare pentru a presta serviciul Omnichannel prin ridicarea personală din magazin:

- prenume și nume;

- număr de telefon.

b) necesare pentru a presta serviciul Omnichannel printr-o companie de curierat aleasă de către Vânzător și desemnată în acest scop persoană împuternicită a Vânzătorului:

- prenume și nume;

- adresa de livrare;

- număr de telefon.

c) opțional:

- adresa de e-mail care, în cazul în care Clientul are un cont de utilizator pe platforma www.mohito.com/ro/ro/, va fi asociată cu acel cont pentru a oferi Clientului posibilitatea de a urmări stadiul comenzii. Adresa de email mai poate fi folosită în scopul asigurării serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Clientului cu privire la comenzi, produse sau serviciile oferite de LPP RO.

8.  Atunci când acordul Clientului pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesar conform legislației aplicabile (spre exemplu dacă ați creat un cont de client sau ați acceptat să vă fie trimise informări periodice despre produsele și serviciile oferite de LPP RO),  acesta va fi exprimat numai în mod voluntar.

9. Datele cu caracter personal furnizate de către Client sunt colectate și vor fi prelucrate de către Operatorul de date și de către Persoanele împuternicite de către operator numai cu scopul de a furniza serviciul Omnichannel.

10. În ceea ce privește Datele cu caracter personal, în orice moment, Clientul are dreptul de a:

a) retrage consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal (dacă prelucrarea s-a făcut în baza acestui temei, conform celor arătate la punctul 8, anterior), ceea ce nu va afecta corectitudinea acțiunilor luate în baza consimțământului anterior exprimat – adică, în special, corectitudinea comenzilor plasate și a serviciilor prestate;

b) solicita ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi ”uitat”), în cazul în care unul dintre motivele menționate la articolul 17 alineatul 1 din GDPR se aplică și prelucrarea nu este necesară pentru unul dintre scopurile reglementate prin articolul 17 alineatul 3 GDPR ceea ce nu va afecta corectitudinea acțiunilor luate– anterior solicitării de stergere, adică, în special, corectitudinea comenzilor plasate și a serviciilor prestate;

c) solicita restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal în ceea ce privește durata sau scopul prelucrării, atunci când se aplică una dintre următoarele condiții reglementate la articolul 18 alineatul (1) literele a – d din GDPR, ceea ce nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment, datele urmând a fi păstrate doar în scopul stocării și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenții legale.;

d) solicita transferarea Datelor cu caracter personal către o persoană indicată de către Client (dreptul la portabilitatea datelor);

e) solicita furnizarea de informații de către Operatorul de date în scopul prelucrării Datelor cu caracter personal (dreptul de acces).

f) obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor personale inexacte sau incomplete

g) obiecta cu privire la prelucrare  ceea ce nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment.

h) depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanțe sau pot fi supuse anumitor condiții, excluderi sau excepții astfel cum se specifică în legislația privind protecția datelor aplicabilă.

11. Operatorul de date declară că va șterge Datele cu caracter personal ale Clientului din aplicația Store Vision în termen de o lună, începând din ziua în care Clientul le-a furnizat Operatorului de date.

12. După plasarea unei comenzi, Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi stocate de către Operatorul de date și de către Persoanele împuternicite de către operator, atât pentru perioada necesară revendicării oricăror pretenții ale fiecărei părți (de exemplu, revendicarea pretențiilor de garanție ale Clientului), cât și pentru perioada stipulată de reglementările aplicabile (de exemplu, reglementări fiscale),  respectiv maximum 10 ani și nu vor fi prelucrate în scopuri care nu au fost menționate în prezentul alineat decât în situația în care Clientul și-a dat acordul în acest sens.

13. Pentru furnizarea corespunzătoare a serviciului Omnichannel, Operatorul de date va transfera Datele cu caracter personal ale Clientului, în baza unor acorduri specifice ce impun obligații de confidențialitate solide, către următoarele Persoane împuternicite de către operator:

a) Operatorul logistic – LPP RO și /sau LPP SA ar putea încredința datele cu caracter personal ale Clientului să fie prelucrate în scopul procesării și expedierii comenzilor plasate.

b) Firme de curierat:

- FAN Courier Express SRL, cu sediul în București, Sector 2, șos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, Înregistrată la Registrul Comerțului, număr J40 /4014/2001, Cod de identificare fiscală: RO13838336.

- General Logistics Systems Romania SRL, cu sediul în Șelimbăr, Județul Sibiu, Parc Industrial Șelimbăr, strada Ștefan cel Mare, nr. 3, Înregistrată la Registrul Comerţului, număr J32/1695/2007, Cod de identificare fiscală.: RO 21611392.

14. Orice solicitări cu privire la prelucrarea, încălcarea sau presupusa încălcare a Datelor cu caracter personal trebuie să fie direcționate către Operatorul de date, prin una dintre metodele următoare:

a) trimițând un e-mail la adresa: support.ro@mohito.com

b) sunând la 0312 201 166 (Costul este în conformitate cu lista de prețuri a operatorului dvs. de telefonie).

c) prin poștă la adresa: LPP ROMANIA FASHION SRL, Grivitei (Cale), Nr. 84-102, Cod Postal 010735, Bloc The Mark Tower Aripa E, Etaj 6, București, România.

 

Ultima actualizare:

20.01.2020

Politica de confidențialitate actualizată!

Căutăm în mod constant noi soluții pentru a răspunde mai bine așteptărilor tale atunci când utilizezii Serviciul nostru. Îți respectăm confidențialitatea și ne pasă de protecția informațiilor tale, astfel că, în legătură cu actualizarea funcționării Serviciului, te rugăm să citești noua versiune a Politicii de Confidențialitate, în care îți prezentăm principiile de tratare a datelor cu caracter personal, domeniul de aplicare a prelucrării acestora, precum și drepturile și obligațiile pe care le ai în acest sens.