IZJAVA O ODUSTAJANJU OD UGOVORA NA DALJINU

Obrazac za povlačenje ugovora na daljinu

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti kupaca, ovim putem Vas obavještavam da odustajem od prodajnog ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija.

 

Naziv i adresa prodavca: 

LPP BH d.o.o. Kralja Petra I Karađorđevića 105, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

support.ba@mohito.com

 

Adresa na koju se kurirskom službom šalje obrazac i proizvodi koji su predmet odustajanja od ugovora:

LPP BH d.o.o.
MOHITO Delta Planet
Bulevar srpske vojske 8
78000 Banja Luka

 

Ako kupljene proizvode vraćate lično, to možete uraditi u bilo kojoj Mohito radnji u Bosni i Hercegovini.

 

Ja/Mi[*] vas ovim obavještavam/o da ja/mi[*] otkazujem/o moj/naš [*] ugovor o prodaji za sljedeće proizvode [*]  /za pružanje sljedećih usluga[*]:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Naručeno [*] _________________________ primljeno[*] _________________________

Broj narudžbe [**] ________________________ ,

Broj računa [**] ________________________ .

Ime kup(a)ca       _________________________

Adresa kup(a)ca _________________________

Potpis kup(a)ca _________________________

(samo ako je u pitanju papirna verzija obrasca)

Datum_________________________

 

[*] Precrtajte nepotrebno.

[**] Ovi podaci nisu neophodni, ali će ubrzati i pojednostaviti proces.

Ažuriranje Politike privatnosti