Cijene u fizičkim radnjama

Zašto se na etiketi nalaze dvije cijene - jedna niža i viša cijena?

Etikete se štampaju mnogo prije nego što proizvod dođe u radnju.. Razlog za dvije različite cijene na etiketi je revalorizacija modela prije izlaska u prodaju. Cijene se mijenjaju, i više i niže. Razlozi promjene cijene mogu varirati, od ekonomskih faktora kao što su promjene kursa valuta ili troškovi prevoza do tipičnih ljudskih grešaka. U takvoj situaciji pogrešna cijena pokriva se lijepljenjem nove cijene na etiketu.


Je li istina da se prije promocije prvo podigne cijena?

Istovremena primjena više cijene i promotivne cijene je protivzakonita. Takva praksa se ne događa u Mohitu. Sve promjene cijena događaju se prije puštanja proizvoda u prodaju.


Zašto sve boje istog modela nisu snižene?

Na odluku o sniženju određenog modela utiču mnogi čimbenici (uključujući koliko su kupci zainteresovani za model). Ponekad su neke boje manje popularne, a uglavnom su to one koje su snižene. Zato se može dogoditi da samo jedna boja modela bude snižena, dok ostale boje ostanu po redovnoj cijeni.

Ažuriranje Politike privatnosti